ZUS Tarnów: roczne rozliczenia do końca lutego 2012 r.
access_time 2012-02-13 15:29:10
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie informuje, że rozpoczął generowanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT za 2011 rok, które do 29 lutego bieżącego roku trafią do wszystkich zainteresowanych.
Zakład zobowiązany jest sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku dochodowego za 2011 r. wszystkim osobom, które w ubiegłym roku otrzymywały z ZUS świadczenia. Dotyczy to emerytów, rencistów, osób otrzymujących świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i zasiłki krótkoterminowe. Rocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie obsługuje około 100 tys. emerytów i rencistów oraz 9 tys. świadczeniobiorców pobierających opodatkowane świadczenia krótkoterminowe. Info: Marta Beściak, rzecznik prasowy ZUS O/Tarnów Zobacz także: ZUS Tarnów: "Tydzień Przedsiębiorcy" ZUS Tarnów: Nowy kapitał początkowy ZUS Tarnów: zgłoś nianię do ubezpieczeń
Komentarze...