Tarnów przygotowuje się do wyborów
access_time 2011-08-23 15:07:43
Miasto podejmuje kolejne działania związane z organizacją jesiennych wyborów parlamentarnych. Do publicznej wiadomości podawany jest wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Materiały te można umieszczać w następujących lokalizacjach: ul. Bernardyńska (słup - u wylotu z ul. Małych Schodów), ul. Szujskiego 40 (słup - obok supermarketu PH „LIDL”), ul. Romanowicza (słup - na wprost "Carrefour Express"), ul. Kołłątaja (słup - róg ul. Dąbrowskiego), ul. Słoneczna (słup - róg ul. Orkana obok przystanku autobusowego), ul. Gumniska (słup - obok hali widowiskowo - sportowej), ul. Krakowska (tablica ogłoszeniowa - róg ul. Radosnej), ul. Czerwona (słup - róg ul. Norwida), ul. Mościckiego (słup – obok Szkoły Podstawowej Nr 11), ul. Klikowska 140 (słup - obok pawilonu handlowego), ul. Krzyska (tablica ogłoszeniowa - obok Szkoły Podstawowej Nr 14), ul. Jasna (słup – obok Szkoły Podstawowej Nr 8), ul. Westerplatte (słup - obok Przedszkola Publicznego Nr 24), os. Legionów H. Dąbrowskiego (słup - obok pawilonu handlowego „FRAC”), ul. Sucharskiego (słup - obok placu zabaw) oraz ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (słup - obok placu zabaw). Kolejnym ważnym krokiem było powołanie Miejskiego Biura Wyborczego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Do obowiązków Biura należy wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem głosowania na obszarze miasta, w tym: przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy Miasta Tarnowa dotyczących wyborów, zapewnienie warunków technicznych celem wyłonienia obwodowych komisji wyborczych, pełnienie dyżurów w czasie wyborów celem zapewnienia sprawnej pracy obwodowych komisji wyborczych, zapewnienie obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwości wykorzystania techniki elektronicznej, a także zabezpieczenie dokumentacji wyborczej i rozliczenie finansowe dotacji udzielonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się 9 października. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, czas ich trwania się jednak nie zmieni. Po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego uznającym dwudniowe wybory za niezgodne z Konstytucją RP, prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że potrwają one jeden dzień.
Komentarze...