Duże utrudnienia na drogach (AKTUALIZACJA)
access_time 2011-04-08 15:49:42
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż w związku z ustabilizowaniem się warunków atmosferycznych wykonawcy poszczególnych zadań rozpoczynają roboty na drogach.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż od dnia 11 kwietnia 2011r. wystąpią utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu a w dniu 13 kwietnia 2011r. (tylko w przypadku dobrych warunków atmosferycznych) całkowite zamknięcie odcinka ulicy Chemicznej, od skrzyżowania z ulicą Zbylitowską do ulicy Czerwonych Klonów.

Planowane jest frezowanie nawierzchni a następnie układanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej oraz regulacja studni kanalizacyjnych i krat ściekowych. Ruch pojazdów możliwy będzie przez ulicę Zbylitowską w kierunku ulicy Czerwonych Klonów i odwrotnie.

Rozpoczną się również roboty związane z budową magistrali wodociągowej wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego (od ulicy Chemicznej w kierunku ul. Czerwonych Klonów). Firma wykonująca te roboty na zlecenie Tarnowskich Wodociągów planuje to robić odcinkami. W związku z tym następować będzie wyłączenie z ruchu kolejnych odcinków drogi dla pieszych i rowerów przebiegającej tam po północnej stronie. Ruch rowerzystów skierowany będzie na jezdnię ulicy Kwiatkowskiego a pieszych – zależnie od możliwości – albo tymczasowym przejściem albo chodnikiem z drugiej strony ulicy.
W związku z powyższym w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach ulic w Tarnowie:

Na ulicy Szujskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Szkotnik planowane jest frezowanie nawierzchni a następnie układanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej i regulacja studni kanalizacyjnych i krat ściekowych. Wymusza to zamknięcie jednego pasa ruchu jezdni ulicy Szujskiego i wprowadzenie objazdu. Ruch pojazdów w kierunku zachodnim i południowym (od Alei Solidarności i ulicy Chopina) skierowany będzie objazdem przez ulicę Klikowską, rondo im. gen. Fieldorfa i ulicę Szkotnik. Zamknięcie planowane jest od 9 kwietnia 2011r.

Na ulicy Św. Anny od dnia 7 kwietnia 2011 r. prowadzone będą roboty związane z nową nawierzchnią i regulacją studni kanalizacyjnych i krat ściekowych. Nastąpią duże utrudnienia w przejeździe i okresowe zamknięcia przejazdu.

Na ulicy Mościckiego, odcinku od ul. Ujejskiego do Pułaskiego od dnia 7 kwietnia 2011 r. prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni a następnie układaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej i regulacją studni kanalizacyjnych i krat ściekowych. Nastąpią duże utrudnienia w przejeździe i okresowe zamknięcia przejazdu.

Komentarze...