Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych
access_time 2010-11-03 13:57:28
Powołany przez Prezydenta Zespół Zadaniowy ds. ścieżek rowerowych inauguruje działalność. Powołani do niego specjaliści, którzy zbiorą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Tarnowa, ustalą skład grup zadaniowych i przystąpią do pracy.


W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i jego jednostek, kolarze i eksperci ruchu drogowego. Dzięki pracom zespołu nowo budowane i remontowane w Tarnowie ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe będą jeszcze wyższej jakości.

Skład Zespołu Zadaniowego ds. ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Mieście Tarnowie:

Przewodniczący:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa właściwy ds. Infrastruktury Miasta
Henryk Słomka - Narożański

Zastępcy Przewodniczącego:
Przewodniczący podzespołu roboczego ds. ścieżek rowerowych:
Zdzisław Musiał - Dyrektor Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich

Przewodniczący podzespołu roboczego ds. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego:
Jacek Mnich - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Sekretarz Zespołu:
Pracownik Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich

Członkowie Zespołu:

 1. Jacek Pietrus - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
 2. Andrzej Banach - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 3. Jacek Adamczyk - Kierownik Referatu Krajobrazu Miasta
 4. Józef Czupryna - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Marek Baran - Dyrektor Wydziału Sportu, Turystyki i Rekreacji
 6. Romuald Rojek - Główny Specjalista w Wydziale Sportu, Turystyki i Rekreacji
Do prac Zespołu zaprasza się na prawach członków Zespołu następujące osoby:
 1. Mirosław Bieniasz - Bieniasz Bike - Sklep rowerowy
 2. Krzysztof Zagórny - Serwis Rowerowy
 3. Zenon Zieliński - Tandem - Sklep rowerowy
 4. Bogdan Banaś - TS Sokół
 5. Piotr Zieliński - PTG Sokół
 6. Tomasz Wójcik - Sędzia Kolarski
Pracami podzespołu roboczym ds. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego kieruje Jacek Mnich – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Zespół ten spotka się ponownie jeszcze w tym roku. Drugie spotkanie podzespołu roboczego ds. ścieżek rowerowych odbędzie się zaś w przyszłym roku, po zatwierdzeniu budżetu 2011.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Zobacz także:
Blokował ulice, by być radnym?
Rowerzyści ponownie zablokowali Tarnów (FOTO)
Władze miasta odpowiadają na postulaty rowerzystów
Rowerzyści zablokowali rondo (FOTO)
Objazd ścieżek rowerowych z Prezydentem i tarnowskimi cyklistami (FOTO)

Komentarze...