Strategia Tarnowa będzie konsultowana społecznie
access_time 2011-02-01 10:27:39
Już za kilka tygodni ruszą konsultacje społeczne w sprawie nowej Strategii Rozwoju Miasta do 2020 roku.  Jest to kluczowy dokument rozwojowy dla Tarnowa na najbliższe dziesięć lat. Obecnie obowiązująca Strategia została uchwalona jeszcze w 2000 roku. Opracowanie to wyznaczyło główne kierunki rozwoju Tarnowa do 2015 roku.


W ciągu mijającego dziesięciolecia szereg zapisanych w Strategii celów zostało już zrealizowanych. Miasto rozwija się gospodarczo, systematycznej poprawia się jakość życia - tworzone są nowe rozwiązania komunikacyjne, zwiększa się atrakcyjność oferty kulturalnej i rozrywkowej, podniesiony został standard świadczonych usług edukacyjnych. Tarnów stał się także miastem bardziej czystym, ekologicznym i estetycznym. 

Mając na uwadze niezmiernie ważny nurt zmian, jakie zaszły w ostatnich latach oraz ich wpływ na aktualność poszczególnych zapisów przyjętej w 2000 r. Strategii, zaistniała konieczność jej aktualizacji. Nowy dokument będzie ponadto opracowaniem spójnym z założeniami rozwoju województwa małopolskiego do roku 2020. 

Obecnie, w Urzędzie Miasta Tarnowa dobiegają końca prace na Strategią Rozwoju Miasta Tarnowa. Doprecyzowywane są założenia strategiczne na nadchodzące dziesięciolecie. Jeszcze w tym kwartale zostaną one poddanej szerokim konsultacjom społecznym tak, by ostatecznie wypracowany projekt Strategii w pełni odzwierciedlał zarówno oczekiwania mieszkańców naszego miasta, jak również wykorzystywał wszelkie istniejące szanse i możliwości rozwojowe.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...