Drogi w Tarnowie jeszcze lepszej jakości
access_time 2011-01-19 13:35:57
Wszystkie remontowane i nowobudowane odcinki dróg w Tarnowie będą gruntownie sprawdzane i analizowane pod kątem prawidłowego zagęszczenia tzw. „warstw podbudowy”. TZDM kupuje urządzenie do badania nośności podbudowy.


Jakość drogi, jej trwałość są bowiem uzależnione od właściwego wykonania podbudowy. Chodzi o to, by nawierzchnie były jeszcze lepiej dostosowane do podłoża, odpowiednio zagęszczone, co za tym idzie, lepszej jakości.

Sprzęt zacznie pracować na wiosnę, gdy tylko rozpoczną się pierwsze, kompleksowe remonty po zimie. Wykonywane przez urządzenie badania pozwolą ponadto na egzekwowanie od firm realizujących roboty w pasie drogowym właściwego odtworzenia nawierzchni jezdni bądź chodników.

A tymczasem, po ataku zimy, aktualnie podczas odwilży, na tarnowskich drogach odbywa się swego rodzaju rekonesans ubytków w nawierzchniach. Są one na bieżąco zabezpieczane i usuwane masą na zimno. Gdy tylko ustąpią chłody, ruszą gruntowne naprawy na drogach masą bitumiczną na gorąco. Problem dziur jest i tak zdecydowanie mniejszy niż w ostatnich latach. Tarnów ma bowiem ok. 40 km nowych, komfortowych nawierzchni, zdecydowanie mniej narażonych na zniszczenia. Dodajmy, że w okresie ostatnich czterech lat, powstało ich w sumie ok. 250 tysięcy metrów kwadratowych.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A