Tarnów bije rekordy w zakresie pozyskiwania środków unijnych w Małopolsce
access_time 2010-12-22 14:08:46
Informację na ten temat przekazał publicznie, podczas uroczystości podpisywania umów na realizację projektów europejskich, członek zarządu województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz wicemarszałek Roman Ciepiela. Od 2007 roku miasto pozyskało na tle regionu rekordową kwotę ponad 172 mln złotych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca, stanowi blisko 1500 złotych.


W tarnowskim Ratuszu podpisano umowy na trzy ważne dla Tarnowa przedsięwzięcia. Mowa o termomodernizacji przedszkoli, rozbudowie Strefy Aktywności Gospodarczej oraz projekcie pod nazwą EduNet II. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej” – prace w ramach tego zadania rozpoczną się w 11 przedszkolach publicznych. Będzie to dotyczyć Przedszkola nr 6, nr 12, nr 13, nr 21, nr 24, nr 26, nr 32, nr 32, nr 33, nr 34, nr 35 oraz Żłobka nr 1. W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja lub wymiana instalacji ciepłowniczych oraz montaż kolektorów słonecznych na każdym z 11 budynków. Kolektory te będą ogrzewać wodę użytkową. Przewiduje się, że zainstalowane panele słoneczne o łącznej mocy 0,1632 MW przyczynią się do zaoszczędzenia 2 243 361,1 MWh energii rocznie. Wartość tego zadania to 10,3 mln zł, z czego 5 mln zł wyniesie dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.2 Poprawa jakości powierza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kolejne z dofinansowanych działań, „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I”, zwiększy powierzchnię atrakcyjnych dla inwestorów, tarnowskich terenów z 68 ha do 104 ha. Realizacja tego projektu pociągnie za sobą budowę ronda u zbiegu ulic Czystej i Mościckiego, drogi łączącej rondo z ulicą Kochanowskiego oraz potrzebnego uzbrojenia. Koszt realizacji projektu wyniesie blisko 28 mln zł. Wysokość dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B – Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha to 17,8 mln zł.

Ważnym dla tarnowskiej oświaty projektem będzie „Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowej systemu EduNet w Tarnowie”. Zadanie to wprowadzi rozwiązania wspierające procesy zarządzania oświatą i usługami edukacyjnymi, a także umożliwiające szkołom digitalizację zbiorów bibliotek oraz wprowadzenie monitoringu na terenie szkoły. Dzięki wprowadzeniu sieci szkolnych hot-spotów uczniowie i nauczyciele podczas zajęć będą mieli bezpłatny dostęp do Internetu. Wartość projektu to 3 648 036,22 zł, natomiast pozyskane w ramach działania 1.2 – Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego środki wynoszą 1 975 526,28 zł. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2012 roku.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...