XI Finał Akcji „Spieszmy się kochać bliźnich”
access_time 2010-12-16 13:01:55
TPP „SERCE”, Klub Wolontariuszy „Serce”,przy współudziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - organizują z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dn. 22 grudnia 2010r, finał XI edycji międzyszkolnej akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich”.


Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest zaproszenie w dniu 22 grudnia 20010, o godz. 17.00 do stołówki Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie, ok. 160 ludzi bezdomnych i opuszczonych z Tarnowa i okolic, na uroczystą Wieczerzę Wigilijną oraz obdarowanie ich świątecznymi paczkami. Wieczerzę wigilijną poprzedzi, zamówiona przez młodzież Msza św. w intencji bezdomnych, opuszczonych i samotnych, która zostanie odprawiona w Kościele XX Misjonarzy /Parafia św. Rodziny/ w dn. 22.12.2010 o godz.16.00.

Zachęcamy i zapraszamy samorządy szkolne do wsparcia tej szlachetnej- błyskawicznej akcji.
Proponujemy, by każdy uczeń, który pragnie wesprzeć to dzieło, przekazał na organizację Wieczerzy Wigilijnej i przygotowanie paczek żywnościowych dar serca - symboliczną kwotę ok. 50 gr. Zbiórka środków finansowych na ten szlachetny cel może być w szkołach organizowana na wiele sposobów: kwesta w klasach, kiermasz wypieków,loteria itp. Jak co roku, zebrane środki pozwolą na opłacenie kosztów zakupu produktów i przygotowania wielodaniowej Wieczerzy Wigilijnej dla ok. 160 os. (jest to prawdopodobnie, jedyna wigilia dla ludzi opuszczonych, w skali kraju, która co roku jest organizowana i finansowana przez młodzież szkolną).

Jesteśmy przekonani, że realizacja akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich” będzie ważnym doświadczeniem wychowawczym dla młodzieży i wolontariuszy, a bezdomnym i opuszczonym przyniesie wiele radości i wzruszeń.

Pieniądze- dar uczniów ze szkół, które pragną wesprzeć realizacje Wieczerzy Wigilijnej, dla ludzi opuszczonych będziemy przyjmować w Biurze Organizacyjnym–usytuowanym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Nowy Świat 30, - sala nr.2 /piwnica/w dn. 9.12. - 20. 12. 2010, w godz. 14.00 – 17.00. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. kom.: 605-282-697

Zachęcamy również osoby indywidualne do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. Wszyscy ofiarodawcy otrzymają potwierdzenia wpłaty wydane przez TPP „Serce” oraz pamiątkowe certyfikaty.

Komentarze...