„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” 22-28 luty
access_time 2010-02-23 15:12:56
W dniach 22-28 lutego 2010 roku Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz zapewnienie takim osobom dostępu do szeroko rozumianej pomocy. Tarnowska Policja wzorem lat ubiegłych włącza się w ten projekt.

W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie oraz podległych jej komisariatach : Tarnów-Centrum, Tarnów-Zachód, Ciężkowicach, Tuchowie, Wojniczu oraz Żabnie, przez cały okres trwania akcji wyznaczeni funkcjonariusze służb prewencyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych pełnią, w godz. 8.00-20.00 dyżury, podczas których służą informacją i pomocą osobom zainteresowanym.

Policjanci udzielają ofiarom przestępstw porad prawnych, informacji o przysługujących im ich uprawnieniach, pomagają i tłumaczą jak przejść przez procedury prawne, wskazują instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W ramach Tygodnia Pomocy, w budynku komisariatu Tarnów Centrum przy ul. Narutowicza 6, dyżury pełnią także policjanci Sekcji Ruchu Drogowego. Policjanci drogówki udzielają porad osobom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń drogowych.

Numer alarmowy 997 czeka.


Info: KMP Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A