Spotkanie integracyjne z Pracodawcami
access_time 2009-10-21 12:45:02
23 października (piątek), o godz. 16.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbędzie się spotkanie integracyjne z Pracodawcami. W spotkaniu, które zrealizowane zostanie w ramach projektu „KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” udział weźmie ponad 100 pracodawców z regionu.

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie wielopłaszczyznowego programu rozwojowego uczelni. Wśród celów szczegółowych projektu wymienić należy, m.in.: zwiększenie szans studentów i absolwentów na zatrudnienie, podniesienie jakości usług uczelnianego biura karier oraz wzmocnienie współpracy uczelni z pracodawcami poprzez udział praktyków w zajęciach dydaktycznych oraz organizację spotkań integracyjnych obydwu środowisk.

Podczas piątkowego spotkania, na które zostali zaproszeni pracodawcy nastąpi promocja absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zaprezentowane zostaną możliwości podejmowania współpracy pomiędzy pracodawcami a tarnowską Uczelnią oraz sposoby promocji działań realizowanych przez PWSZ w Tarnowie w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostaną również podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Pracodawcami a Uczelnią, natomiast całość uświetni krótki koncert saksofonowy w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie oraz występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka.

Bliska współpraca przedstawicieli świata nauki, biznesu, studentów i absolwentów - polegająca na wymianie zgromadzonych informacji i doświadczeń - ma na celu wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie modyfikacji programów kształcenia i dostosowania go do ciągle zmieniających się potrzeb gospodarczych i rynku pracy.


Info: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Komentarze...