II Letni Rajd Tarnowski
access_time 2008-08-27 10:01:11
Auto Moto Klub Tarnowski zaprasza w dniu 31.08.2008r. (niedziela) na KJS "II Letni Rajd Tarnowski", który stanowi VI rundę Mistrzostw Zarządu Okręgu Krakowskiego PZM.

Na trasie KJS-u zlokalizowanych zostało 9 Prób Sportowych (trzy próby przejeżdżane po 3 razy) o nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz szutrowej.

Podział na klasy zgodnie z regulaminem uzupełniającym.

Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście oraz pocztą elektroniczną i faksem:

- od dnia 12.08.2008 do dnia 29.08.2008 w siedzibie firmy ELEFANT w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27A
tel/fax: (014) 628 44 84,
e-mail: amktarnow@poczta.onet.pl

- od dnia 12.08.2008 do dnia 29.08.2008 w Wieliczce ul. Różana 54c/18 (mieszkanie prywatne - konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny)
tel.(0) 602-448-673,
e-mail: o_sebastian@op.pl

- za pośrednictwem Internetu poprzez wysłanie wypełnionego formularza online na stronie www.amktarnow.com - podstrona rajdu,

- w dniu 31.08.2008 od godz. 07:00 w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej – firma CZAKRAM - Auto Gaz.

Zgłoszenie można pobrać ze strony: www.amktarnow.com

Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi w biurze zawodów.

!!! Tylko zgłoszenia z opłaconym wpisowym będą przyjmowane przez organizatora !!!

Wpisowe na zawody wynosić będzie:

- 100,00 zł w terminie I-szym do dnia 27.08.2008r,
- 150,00 zł w terminie II-gim od dnia 28.08.2008r.

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 200zł.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Sebastian Oćwieja, Lukas Bank nr konta

75 1940 1076 5122 5063 0000 0000 z dopiskiem nazwiska kierowcy.

W przypadku rezygnacji załogi z udziału w imprezie, należy ten fakt zgłosić na piśmie w terminie do 25.08.2008r. Rezygnacja po tym terminie nie upoważnia do ubiegania się o zwrot wpisowego. Zwrot wpisowego może nastąpić również w przypadku odwołania KJS-u.

W ramach wpisowego organizator przewiduje ciepły posiłek dla załogi po mecie rajdu.

Z uwagi na pojemność trasy maksymalna liczba startujących załóg wynosić będzie 40. W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń (przyjęte zgłoszenie jest w chwili wpływy wpisowego na konto lub do biura rajdu). Jeżeli ktoś wpłaci pieniądze po 27 sierpnia 2008r. traktowany będzie jako załoga, która zgłasza się w II terminie i wpisowe wynosić będzie 150zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0) 602 448 673 oraz na stronie internetowej www.amktarnow.com

Dla zawodników chcących wystartowac pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Komentarze...