Dni otwarte ZSO nr 2 w Tarnowie
access_time 2008-03-17 18:15:20
18 marca Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie zaprasza uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz tegorocznych absolwentów gimnazjów na Dzień Otwarty Szkoły.

18 marca, w godzinach od 9.00 do 14.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, w skład którego wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi zaprasza uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz tegorocznych absolwentów gimnazjów na Dzień Otwarty Szkoły.

W roku szkolnym 2008/2009 liceum przewiduje prowadzenie klasy z rozszerzoną ofertą edukacyjną z matematyki oraz informatyki, klasy dwujęzycznej z równoczesną rozszerzoną ofertą z języka polskiego, historii i geografii, klasy z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze oraz przedmiotem dodatkowym – europeistyką, klasy z wiodącymi przedmiotami: biologia, chemia, fizyka z astronomią oraz obowiązkowym nauczaniem języka łacińskiego jako drugiego języka obcego, klasy z rozszerzoną ofertą z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Program tej klasy przewiduje wprowadzenie elementów nauki o prawie i administracji publicznej – klasa administracyjno-prawnicza.

Natomiast w gimnazjum przewiduje się prowadzenie klasy z intensywnym programem nauczania języka angielskiego i z równoczesnym poszerzonym wymiarem nauczania języka francuskiego, klasy z intensywnym programem nauczania języka angielskiego i z równoczesnym poszerzonym wymiarem nauczania języka niemieckiego. Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego zdają obowiązkowo test predyspozycji językowych, którego termin i forma jest wspólna dla wszystkich uczniów ubiegających się o miejsca w gimnazjach dwujęzycznych na terenie całego kraju.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 od 16 lat należy do Towarzystwa Szkół Twórczych, zrzeszającego 33 licea z całego kraju, charakteryzujące się wysokim poziomem nauczania i wprowadzaniem licznych innowacyjnych metod dydaktycznych, a także wychowawczych.

Atutami szkoły są m.in.: wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, międzywydziałowe i wielopoziomowe nauczanie języków obcych, nowoczesne wyposażenie i oprogramowanie pracowni komputerowych, posiadanie jedynej w Tarnowie klasy o profilu europejskim i klasy dwujęzycznej, współpraca z uczelniami wyższymi, dbałość o rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie licznych wycieczek krajowych i zagranicznych, rajdów i obozów, nawiązanie licznych kontaktów zagranicznych, które zaowocowały ciekawymi formami współpracy z uczniami i nauczycielami szkół partnerskich, między innymi z Hiszpanią, Izraelem, Wielką Brytanią, posiadaniem wielu olimpijczyków i finalistów konkursów na szczeblu wojewódzkim, a w grach menadżerskich nawet na szczeblu europejskim.

Więcej informacji na temat szkoły można uzyskać pod adresem: www.ii-lo.tarnow.pl

Komentarze...