Obowiązkowa segregacja śmieci
access_time 2008-03-13 09:54:27
Urząd Miasta Tarnowa przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych, który wprowadzony został w Tarnowie 1 lipca 2006 roku. W tym celu każdy budynek musi być wyposażony w odpowiednio oznakowane pojemniki na odpady.

Urząd Miasta Tarnowa przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Obowiązek ten wynika z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Tarnowa, który został wprowadzony 1 lipca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. Aby wywiązać się z obowiązku segregacji śmieci właściciele i administratorzy, w porozumieniu z firmami odbierającymi odpady, wyposażają budynki w odpowiednio oznakowane pojemniki na odpady segregowane, oprócz zwykłych pojemników na odpady zmieszane. Może to być jeden pojemnik do łącznego gromadzenia papieru, plastiku, metalu i szkła lub osobne pojemniki na poszczególne surowce. W przypadku, gdy nieruchomość obejmuje nie więcej niż cztery gospodarstwa domowe, dopuszcza się stosowanie worków zamiast pojemników.

W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym nie prowadzi się segregacji odpadów, należy zwrócić się w tej sprawie do firmy odbierającej odpady. Najczęściej mieszkańcy otrzymują zestaw kolorowych worków na surowce wtórne.

W przypadku, gdy nie prowadzi się segregacji odpadów w bloku, jego mieszkańcy powinni zwrócić się do administratora budynku (zwykle spółdzielni mieszkaniowej), o zapewnienie odpowiednich pojemników.

Komentarze...