Zbigniew Święch „Ambasadorem Tarnowa”
access_time 2008-03-12 10:14:21
W dniu 7 marca, w rocznicę lokacji Tarnowa, prezydent miasta Ryszard Ścigała przyznał po raz pierwszy tytuł „Ambasadora Tarnowa”. Pierwszym laureatem nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa został pisarz, dziennikarz, publicysta i reżyser Zbigniew Święch, tarnowianin, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego. Nagroda „Ambasador Tarnowa” przyznawana będzie co roku, przy okazji kolejnych rocznic lokacji miasta.

Zbigniew Święch został pierwszym laureatem nagrody „Ambasador Tarnowa”, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa z okazji przypadającej 7 marca rocznicy lokacji miasta. Nagroda ma być formą uznania dokonań osób związanych z Tarnowem, promujących miasto na forum krajowym i międzynarodowym.

Zbigniew Święch jest tarnowianinem, urodził się 9 lutego 1943 roku, w 1960 roku zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Jest również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, oraz studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od dnia debiutu – w roku 1962 na łamach Dziennika Polskiego - pracuje jako pisarz, dziennikarz, publicysta, wykładowca, reżyser, jest autorem tysięcy publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, setek programów telewizyjnych i dziesiątków filmów.

Jest człowiekiem – instytucją, osobą promującą najwspanialsze karty polskiej historii, kulturę polską, popularyzatorem przeszłości i kulturalnego dziedzictwa kraju. Jest jednak przede wszystkim człowiekiem, który nigdy nie przerwał swoich kontaktów z rodzinnym miastem. Uczestniczy w pracach Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, jest stałym gościem Światowego Forum Mediów Polonijnych, współpracownikiem Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią.

Komentarze...