W Tarnowcu stanie fotoradar
access_time 2008-06-04 08:59:19
Sukcesem zakończyły się starania sołtysa Tarnowca i samorządu Gminy Tarnów. Przy drodze wojewódzkiej 977 zostanie ustawiony fotoradar.

Pozytywną decyzję odnośnie lokalizacji fotoradaru przy ruchliwym odcinku drogi wojewódzkiej stanowiącej najkrótsze połączenie z Tarnowa na Słowację wydał już Zarząd Dróg Wojewódzkich, a specjalna komisja, której przewodniczył kom. Jacek Mnich, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wyznaczyła miejsce, gdzie może on zostać ustawiony. W ten sposób zakończyły się kilkuletnie, najpierw prawie samotne zabiegi tarnowieckiego radnego i zarazem sołtysa Jana Nowaka, a od co najmniej roku wspierane przez gminne władze samorządowe. - Nasza determinacja, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze 977 w Tarnowcu, była bardzo wielka – podkreśla Jan Nowak. -Na tej ulicy były nie tylko wypadki ze skutkami połamania nóg, rąk czy obojczyków, ale także wypadki śmiertelne - dodaje.

Fotoradar zostanie ustawiony tuż obok Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu. -Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie lokalizacja przy szkole, do której uczęszcza blisko pięćset dzieci – konkluduje Jan Nowak, który z prawdziwą satysfakcją wskazuje miejsce, gdzie już wkrótce stanie maszt fotoradaru (na zdjęciu).

W grze o fotoradar piłka znajduje się teraz po stronie gminnego samorządu. - Chcielibyśmy, aby fotoradar w Tarnowcu stanął jak najszybciej – podkreśla zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Wojtasik. - Teraz jesteśmy na etapie przygotowania projektu, w dalszej kolejności czeka nas wykonanie przyłącza energetycznego, ustawienie masztu i dopiero wtedy fotoradar może zostać zamontowany i „pracować” na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tym ruchliwym odcinku drogi – dodaje.

Jak podkreśla wójt Grzegorz Kozioł samorząd już wcześniej dbał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowca, w szczególności dzieci. - Zatrudniliśmy człowieka, który zajmuje się przeprowadzaniem dzieci i młodzieży przez ulicę - zaznacza. - Ale równocześnie zabiegaliśmy też o fotoradar, który – ustawiony w kierunku południowym – będzie choćby samym tylko widokiem zmuszał spieszących się kierowców do zdjęcia nogi z gazu.

Zainstalowanie fotoradaru to nie jedyne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły dzieci z Tarnowca. Już wkrótce zostanie wykonany odcinek drogi łączący szkołę ulicą Na Wał, co znacznie ułatwi dotarcie do szkoły od strony Zawady. - Chciałbym podkreślić tutaj szczególną życzliwość państwa Borkowskich i pana Zbigniewa Najdały, którzy wykazali bardzo dużo zrozumienia dla naszych potrzeb przy zakupie gruntu – zaznacza Sławomir Wojtasik.

Komentarze...