Modernizacja drogi wojewódzkiej 977. Wstęga już przecięta!
access_time 2007-12-14 17:43:13
W piątek, 14 grudnia, w Porębie Radlnej miała miejsce uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 977. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, Parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, przez których tereny biegnie droga 977.

Jako gospodarz terenu gości powitał Wójt Grzegorz Kozioł. - Cieszymy się, że samorząd województwa o nas nie zapomina i autentyczne dba o zrównoważony rozwój całego województwa, czego dobrym przykładem jest zakończona właśnie inwestycja – podkreślał w swoim wystąpieniu.

Grzegorz Kozioł nawiązał też do współpracy z Samorządem Wojewódzkim również przy innych inicjatywach - Kilka kilometrów stąd pomiędzy Tarnowcem i Nowodworzem mogli Państwo zobaczyć nowy chodnik będący wspólną wojewódzką i gminną inwestycją. Kilkanaście tygodni temu gościliśmy między nami pana Marszałka Romana Ciepielę i wspólnie wykonaliśmy pierwszy symboliczny „sztych” łopatą, rozpoczynając budowę chodnika, która już właściwie jest zakończona – podkreślał.

Następnie przemówił marszałek Marek Nawara, który zwrócił uwagę na rangę zrealizowanej inwestycji, gdyż droga 977 jest dla mieszkańców Małopolski najkrótszą trasą do naszej południowej granicy.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz z Poręby Radlnej, ks. Kazimierz Dudek. Po zakończonej uroczystości goście udali się do tuchowskiego ratusza, gdzie miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie budowy obwodnicy, a następnie na drugi koniec zmodernizowanej drogi - do Moszczenicy.

Komentarze...