„Śpieszmy się kochać bliźnich”
access_time 2007-12-13 15:20:27
Pałac Młodzieży w Tarnowie - Młodzieżowe Centrum Samorządności oraz Towarzystwo Powszedniej Pomocy „Serce”, organizują z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dn. 22 grudnia 2007r. VIII edycję akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich”.

Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest zaproszenie w dniu 22 grudnia 2007, na godz.17.00 , do stołówki Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Mościckiego w Tarnowie , ok. 160 ludzi bezdomnych i opuszczonych z Tarnowa i okolic, na uroczystą Wieczerzę Wigilijną oraz obdarowanie ich świątecznymi paczkami. Wieczerzę wigilijną poprzedzi ,zamówiona przez młodzież Msza św. w intencji bezdomnych, opuszczonych i samotnych, która zostanie odprawiona w Kościele XX Misjonarzy /Parafia św.Rodziny/ w dn.22.12.2007 o godz.16.00.

Zapraszamy samorządy szkolne do wsparcia tej szlachetnej akcji. Proponujemy, by każdy uczeń, który pragnie wesprzeć to dzieło, przekazał na organizację Wieczerzy Wigilijnej i przygotowanie paczek żywnościowych dar serca – symboliczną kwotę ok. 50 gr.

Jesteśmy przekonani, że realizacja akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich” będzie ważnym doświadczeniem wychowawczym dla młodzieży i wolontariuszy, a bezdomnym i opuszczonym przyniesie wiele radości i wzruszeń.

Pieniądze od młodzieży ze szkół, które pragną wesprzeć w/w akcję, będziemy przyjmować w Pałacu Młodzieży, ul.Piłsudskiego 24, pok. nr 8 (parter) do dnia 19. 12. 2007. w godz. 10.00 – 17.00.

Apelujemy również do mieszkańców Tarnowa o wsparcie tej szlachetnej akcji poprzez wpłaty datków finansowych na ten cel, lub przekazywanie artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla bezdomnych i opuszczonych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. kom.: 605-282-697. Wszyscy ofiarodawcy otrzymają potwierdzenia wpłaty wydane przez TPP „Serce” oraz pamiątkowe certyfikaty.

Komentarze...