Biskup Wiktor Skworc 10 lat w diecezji tarnowskiej
access_time 2007-12-13 12:56:32
Powstanie centrów edukacji młodzieży KANA, Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu a także troska o misje i rozbudowa seminarium duchownego to jedne z najważniejszych inicjatyw ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Wiktora Skworca. Dziesięć lat temu, 13 grudnia 1997 roku, Jan Paweł II mianował kapłana ze Śląska biskupem tarnowskim.

- Zaskoczeniem i radością było dla mnie duże zaangażowanie świeckich i duchownych w pracę duszpasterską. Tak biskup Skworc wspomina początki posługi w diecezji. Był to także trudny czas po powodzi stulecia, która dotknęła sporo terenów w diecezji tarnowskiej. Troska o potrzebujących i działania charytatywne stały się dla biskupa priorytetem.


lub->POBIERZ

Najważniejszym wydarzeniem była natomiast wizyta w Starym Sączu Ojca świętego Jana Pawła II, który w 1999 roku kanonizował bł. Kingę.


lub->POBIERZ

Historyczny ołtarz papieski, symbol i świadek tego wydarzenia stoi do dziś. Obok niego powstaje Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Biskup Wiktor Skworc jest przewodniczącym Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski. Każdego roku posyła kilkunastu tarnowskich kapłanów do pracy w różne rejony świata. Jak mówi nie dlatego, że mamy nadmiar księży, ale z troski o Kościół Powszechny. Duchowni pracują nie tylko w Afryce, Ameryce Południowej czy dalekim Kazachstanie, ale także w krajach Europy, dokąd w ostatnim czasie wyjechało wielu Polaków.

W trosce o dobre przygotowanie przyszłych kapłanów diecezja kontynuuje rozbudowę seminarium. Udało się wykończyć dom alumna, nową kaplicę i kuchnię. Trwają prace przy auli seminaryjnej i projektuje się przyszłą bibliotekę, z której będą korzystać także świeccy studiujący na Wydziale teologicznym w Tarnowie.

Ordynariusz tarnowski powołał także do życia rodzinę szkół noszących imię Jana Pawła II oraz rodzinę szkół, którym patronują święci i błogosławieni. Troszczy się również o wychowanie i dobre wykształcenie młodzieży poprzez działalność w diecezji czterech ośrodków KANA, które nieodpłatnie pomagają zdobywać wiedzę i ciekawe umiejętności młodym ludziom pochodzącym z niezamożnych rodzin.

W 2006 roku Bp Skworc zdecydował o rozpoczęciu procesu kanonizacyjnego bł. Karoliny. Ogłosił ją patronką szkolnych kół Caritas.

W wolnym czasie stara się chodzić po górach, słucha muzyki poważnej, codziennie znajduje czas na lekturę gazet. Lubi czytać pamiętniki.

Ważnym rysem posługi Biskupa Tarnowskiego jest dbałość o sprawy duchowe. Na początku swojej posługi w diecezji sprowadził do Tarnowa klauzurowe siostry Karmelitanki. Diecezja wybudowała nowy klasztor a siostry mają obowiązek modlić się za diecezję. Wielu z diecezjan słyszało i mile wspomina ARKĘ w Gródku nad Dunajcem. To dom rekolekcyjny, wybudowany kilka lat temu, gdzie, jak mówią ci, którzy wybrali się tam na rekolekcje - łatwiej odnajduje się Boga w czterogwiazdkowym standardzie.

Jedną z najważniejszych inicjatyw w przyszłości będzie zwołanie synodu diecezjalnego, który podsumuje działania duszpasterskie oraz wypracuje nowe metody pracy w diecezji.

Obchody jubileuszu dziesięciolecia posługi biskupa Wiktora Skworca w diecezji tarnowskiej zaplanowano na 6 stycznia, w rocznicę przyjęcia sakry biskupiej w Rzymie. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie o godzinie 15.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św.

Materiał przygotowała Ewa Biedroń - RDN Małopolska

Komentarze...