Obradowała Rada Fundacji
access_time 2007-06-20 17:25:00
19 czerwca w Ratuszu spotkali się członkowie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Po rezygnacji z przewodniczenia Radzie przez Romana Ciepielę, obecnego Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, nowym przewodniczącym wybrano Ryszarda Ścigałę, Prezydenta Miasta Tarnowa. Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego działa w Tarnowie od 10 lat, w jej celach statutowych znajduje się m.in.: promocja tarnowskiej kultury, wspieranie inicjatyw proekologicznych, działania na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju miasta.

Wyboru Ryszarda Ścigały na Przewodniczącego Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego dokonano na posiedzeniu Rady w dniu 19 czerwca w tarnowskim Ratuszu. Do tej pory, przez minione 10 lat, funkcję tę pełnił Roman Ciepiela, obecny Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który złożył rezygnację, w związku z objęciem stanowiska w Zarządzie Województwa.

Fundacja działa w mieście od 10 lat i powołana została uchwałą Rady Miejskiej. Cele realizowane przez Fundację służą rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu Tarnowa.
Wśród realizowanych w minionych latach przedsięwzięć znajdowały się m.in. stypendia dla uczniów tarnowskich szkół, publikacje poświęcone miastu, organizowanie konferencji naukowych, prowadzenie szkoleń i kursów przygotowawczych podnoszących kwalifikacje różnych grup zawodowych, a także honorowanie wybitnych tarnowian wyróżnieniem „Tarnoviae Merenti”. Jego laureatami byli: ks. prof. Michał Heller, Jerzy Koźminski, były ambasador Polski w USA, Mordechaj Dawid Pazur, tarnowian, pierwszy ambasador Izraela w Polsce oraz prof. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999 – 2005.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Fundacja realizuje również projekty współfinansowane z funduszy unijnych.
Radę Fundacji tworzą, obok prezydenta Ryszarda Ścigały m.in.: biskup Wiktor Skworc, prof. Franciszek Ziejka, prof. Adam Juszkiewicz, Adam Bartosz, Daniel Mosio, Zbigniew Tumiłowicz i Gwidon Wójcik.

Komentarze...