Sportowe stypendia przyznane
access_time 2007-09-06 18:24:30
Urząd Miasta Tarnowa rozdysponował 200 tys. złotych na stypendia sportowe. W trakcie opiniowania wniosków brano pod uwagę osiągnięcia sportowe zawodnika, kategorię wiekową oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.

Urząd Miasta Tarnowa rozdysponował 200 tys. złotych na stypendia sportowe. W sumie 65 sportowców z Tarnowa otrzyma dofinansowanie. Podczas opiniowania wniosków Komisja Stypendialna w składzie Krzysztof Janas, Grzegorz Kądzielawski, Marek Baran brała pod uwagę osiągnięcia sportowe zawodnika, kategorię wiekową oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. – Wnioski wszystkich kandydatów , którzy spełnili warunki określone w odpowiednich uchwałach, zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi Marek Baran członek komisji.

Komentarze...