Zwrot CORHYDRONu
access_time 2006-11-10 13:45:23
Po aferze jaka wybuchła w całym kraju, możliwy jest zwrot w aptekach preparatu leczniczego CORHYDRON, który może być niebezpieczny dla zdrowia osób go przyjmujących. Do Tarnowa dotarł komunikat Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nakazującego aptekom przyjmowanie zwrotów preparatu.
Apteki przyjmujące zwroty od pacjentów mogą zwrócić należną pacjentowi kwotę finansową, bądź powinny wydać zaświadczenie zawierające imię i nazwisko oraz adres pacjenta, a także ilość zwróconych opakowań, celem ewentualnego zabezpieczenia roszczeń finansowych.

Przypomnijmy, że sprawa zaczęła się od ujawnienia przez media, że w jednej z partii tego produktu, zamiast właściwego znalazł się silnie znieczulający lek, stosowany podczas operacji. W związku z tym, Ministerstwo Zdrowia poleciło wycofanie z obrotu wszystkich partii tego produktu.

W razie zaobserwowania u pacjentów przyjmujących ten lek zachowań anormalnych, możliwy jest kontakt z ministerstwem pod numerem: 0 800 190 590.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A