Prezydenckie Memorandum
access_time 2007-03-29 19:42:48
Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała wystąpił z inicjatywą wystosowania do władz samorządowych województwa memorandum w sprawie utworzenie Mościckiego Centrum Kultury. Prezydent zaproponował treść dokumentu i zaproponował radnym jego wspólne sygnowanie. Jutro – 30 marca – temat MCK będzie przedmiotem rozmów Ryszarda Ścigały z goszczącymi w Tarnowie dwoma Wicemarszałkami Województwa Małopolskiego.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa wystąpił z inicjatywą skierowania do władz samorządowych województwa memorandum w sprawie dalszych losów Mościckiego Centrum Kultury.
Marszalek województwa deklarował utworzenie takiej instytucji na bazie Mościckiej Fundacji Kultury i utrzymywanie jej na bieżąco w budżetu województwa jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Na razie deklaracji tych nie zrealizował, stad kolejna w tej sprawie inicjatywa prezydenta Tarnowa.

Przygotowany i podpisany przez siebie tekst Ryszard Ścigała złożył na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, każdy radny, który zechce sygnować go wspólnie z prezydentem ma możliwość złożenia swojego podpisu na dokumencie. Jutro, 30 marca, gościć będą w Tarnowie wicemarszałkowie województwa. Jednym z tematów rozmów z prezydentem będą właśnie dalsze losy MCK. Prezydent zamierza przedłożyć im podpisany dzisiaj dokument.MEMORANDUMMościcka Fundacja Kultury, a wcześniej Dom Kultury Zakładów Azotowych, przez kilkadziesiąt lat, nieprzerwanie pełni rolę kulturotwórczą w mieście i regionie. Po latach rozkwitu, finansowej stabilizacji, reform programowych i organizacyjnych, a w ostatnim okresie – wychodzenia z finansowej zapaści, dziś nadszedł moment, w którym należy podjąć decyzje co do jej przyszłości.

Prezydent Miasta Tarnowa oraz radni Rady Miejskiej w Tarnowie:

zważywszy na fakt, iż:

  • MFK od lat pełni funkcje instytucji znaczeniu ponadlokalnym;
  • oferta artystyczna kierowana jest do mieszkańców regionu, a nie tylko mieszkańców Tarnowa;
  • jakość oferty kulturalnej podnoszą spektakle teatralne, operowe i operetkowe m.in. organizowane wspólnie z marszałkowskimi instytucjami kultury, mającymi swoje siedziby w Krakowie;
  • MFK jest organizatorem imprez, podczas których prezentują się najlepsze zespoły i artyści praktycznie z całego kraju;

pamiętając o tym, że:
  • w ratowanie fundacji m.in. finansowo zaangażowała się Gmina Miasta Tarnowa; odnowiona wspólnymi siłami, także samorządu lokalnego, sala koncertowa należy do jednych z najlepszych w Polsce;
  • stoi na stanowisku konieczności zapewnienia dalszego istnienia tej placówki w strukturach Marszałka Małopolski pod nazwą Mościckie Centrum Kultury. Tylko takie rozwiązanie może być gwarancją perspektywy rozwoju tego Centrum i zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców subregionu.
  • Tarnów to drugie co do wielkości miasto w województwie małopolskim. Zatem rozpatrywanie jakości życia Małopolan nie może odbywać się z pominięciem potrzeb Tarnowian i mieszkańców całego regionu. W dobie komercji zapominamy, albo odkładamy na dalszy plan to, czym są kulturalne potrzeby społeczne. Czy da się wychować inteligentnego, świadomego, pełnego humanizmu obywatela Europy nie dbając o sferę ducha? Na czym budować fundamenty ludzkiej mądrości jak nie na prawdzie historycznej i kulturze. W tak szerokim kontekście powinniśmy postrzegać los instytucji kultury będących źródłem wartości, o które winniśmy dbać.
  • Tradycje kulturalne Tarnowa są bardzo bogate, a aktualna troska o popularyzację kultury nie może być ciągle pozorna. Przyzwolenie na degradację czy zamykanie placówek kultury to katastrofa dla żyjących i przyszłych pokoleń. Tarnów i region nie może pozwolić na ograniczanie przestrzeni dla kultury.
  • Apelujemy o działania zmierzające do przejęcia i utrzymania przez Marszałka Województwa Małopolskiego Mościckiego Centrum Kultury. Ulokowanie instytucji w strukturach województwa z pewnością ułatwi i rozwinie współdziałanie Centrum z wieloma instytucjami o znaczeniu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Publiczność Centrum już teraz stanowią ludzie pochodzący z regionu Małopolski nie tylko z Tarnowa.
  • Urząd Marszałkowski finansuje w Tarnowie tylko jedną placówkę - Muzeum Okręgowe, pozostałe instytucje kultury korzystają z budżetu miejskiego. Dla porównania w Nowym Sączu placówki marszałkowskie to: Muzeum Okręgowe, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, a także Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych.

My, niżej podpisani sygnatariusze Memorandum prosimy o mądre rozdzielenie zainteresowania i troski o dobra kultury, wszak potrzeby mieszkańców w tym obszarze wszędzie są podobne.

Komentarze...