Informacja na temat Mościckiego Centrum Medycznego
access_time 2007-03-28 16:47:31
Zmiana struktury Mościckiego Centrum Medycznego oraz zmiana w składzie Rady Społecznej tej placówki przedkładana do uchwalenia radnym jest prostą konsekwencją podjętych wcześniej uchwał.

Rada Miejska zatwierdzać będzie poprzez podjęcie stosownej uchwały dokonanaie zmian w statucie Mościckiego Centrum Medycznego. Zmiany te obejmują przede wszystkim uszczegółowienie struktury organizacyjnej Centrum oraz wprowadzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w miejsce Oddziału dla Osób Przewlekle Chorych.

Zmodyfikowano również skład Rady Społecznej Mościckiego Centrum Medycznego w taki sposób, iż Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. będą wskazywały jednego swojego przedstawiciela do tego gremium. Zmiany, o których mowa, zostały uchwalone przez Radę Społeczną MCM w dniu 8 lutego 2007 roku.
Powyższa tematyka była ujęta w programie sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007 roku, jednakże po dyskusji jaka wywiązała się w trakcie obrad podjęto decyzję o przeniesieniu tych punktów porządku obrad na kolejną sesję.

Zdaniem prezydenta Ryszarda Ścigały szereg wątpliwości w sprawie powołania do życia w Mościckim Centrum Medycznym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, a co za tym idzie zmiany struktury MCM zostało w ostatnich tygodniach rozwianych. Wykonane zostały niezależne, zewnętrzne ekspertyzy prawne dotyczące przekształcenia Oddziału dla Osób Przewlekle Chorych w Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, które potwierdziły zgodność podjętych działań z prawem. Projekt w obecnym kształcie rekomendowany jest również przez Kazimierza Koprowskiego, zastępcę prezydenta odpowiedzialnego za służbę zdrowia. W tej sytuacji decyzja radnych jest prostą kontuacją i konsekwencją podjętych wcześniej uchwał.

Niezależnie od tego Ryszard Ścigała wspólnie z pracownikami Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej magistratu spotkał się w ostatnim okresie w celu omówienia tej sprawy z przedstawicielami obydwu tarnowskich szpitali oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komentarze...