Prezydenta zarobki
access_time 2006-12-14 16:24:14
W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta Tarnowa, ustalono zarobki Prezydenta Ścigały obowiązujące podczas trwania jego kadencji. Ostateczna uchwała została przyjęta po chwilowej debacie, w trakcie które padały niekiedy bardzo zaskakujące wnioski.
Przedstawiona przez Przewodniczącego uchwała przyznawała bardzo skrupulatnie wyliczone zarobki obecnego Prezydenta Miasta. Jednak, Jacek Łabno z PiS zgłosił wątpliwości całego klubu i wnosił o ich zmniejszenie. Jak argumentował, wyliczenie zarobków, praktycznie po samych wartościach maksymalnych, jest zamknięciem drogi do możliwości późniejszego wynagradzania tarnowskiego włodarza. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Żądło, propozycję tłumaczył dużym kredytem zaufania, udzielonym Ryszardowi Ścigale przez mieszkańców miasta.

Ostatecznie przyjęto uchwałę, dającą prezydentowi następujące uposażenie:
- płaca zasadnicza 5280 zł
- dodatek funkcyjny 1950 zł
- dodatek specjalny 2492 zł
- dodatek przysługujący za wieloletnią pracę (20%) 1056 zł

W sumie dało to zarobki na poziomie 10 778 zł. Za powyższą uchwałą głosowało 14 radnych, od głosu wstrzymało się 10 z zasiadających na sali.
Komentarze...