Wernisaż prac osób niepełnosprawnych
access_time 2006-10-04 10:43:14
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Tarnowskich Zakładach Osprzętu Elektrycznego "TAREL" organizują wernisaż prac plastycznych uczestników spotkań. W zajęciach bierze udział młodzież głównie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Wernisaż odbędzie się 5 października o godzinie 18.00 w Hotelem Cristal Park w Tarnowie Mościcach.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Tarnowskich Zakładach Osprzętu Elektrycznego „TAREL” sp. z o.o. w Woli Rzędzińskiej rozpoczął swoją działalność 1 lutego 1999 roku. Powstał z inicjatywy ówczesnego właściciela, obecnego Prezesa Firmy, Senatora RP V kadencji, Józefa Sztorca, przy współudziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ciągu tego okresu z zajęć skorzystało 56 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Obecnie w zajęciach prowadzonych przez WTZ uczestniczy 30 osób, z czego 18 to mieszkańcy powiatu tarnowskiego, a 12 mieszka w Tarnowie. Jest to młodzież głównie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uczestnicy Warsztatu są dowożeni i odwożeni autobusem będącym w dyspozycji WTZ. Zajęcia w Warsztacie odbywają się przez 5 dni w tygodniu, 7 godzin dziennie.
Prowadzone są w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, poligraficzno-introligatorskiej, gospodarstwa domowego, rehabilitacyjnej i 2 pracowniach technicznych, w których w szczególności uczą się umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.

 

W pracowniach tych powstaje wiele prac: między innymi obrazy wykonywane różnymi technikami, gobeliny, odlewy gipsowe, kartki świąteczne i okolicznościowe, notesy, zeszyty. Część z tych prac jest później sprzedawana na aukcjach, kiermaszach lub osobom prywatnym, a uzyskany dochód przeznacza się na udział uczestników w życiu społecznym: m.in. na imprezy integracyjne, wycieczki itp.
Młodzież uczy się także umiejętności potrzebnych w życiu codziennym (gotowanie, zmywanie naczyń, pranie, prasowanie, szycie). Prowadzone są też zajęcia komputerowe (nauka pisania, gry).

 

Pracownia rehabilitacyjna poprawia kondycję fizyczną uczestników Warsztatu. Samodzielności w życiu codziennym ma ich nauczyć tzw. Trening ekonomiczny. Uczestnicy otrzymują raz w miesiącu określoną kwotę, której wysokość zależy od frekwencji i zaangażowania w wykonywane zajęcia. Planują oni swoje wydatki i pod koniec miesiąca przedstawiają ich rozliczenie.

 

Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach Warsztat organizuje dla swoich podopiecznych wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, ogniska, zajęcia sportowe na boisku. Biorą też udział w różnego rodzaju spartakiadach sportowych, plenerach malarskich, imprezach integracyjnych, dyskotekach itp.

 

Warsztat stał się dla wielu z nich drugim domem, a udział w zajęciach daje im wiele satysfakcji. Jest też ogromną szansą dla młodych ludzi, dla których jeszcze do niedawna zamknięte były wszystkiego rodzaju możliwości rozwoju i samorealizacji. Od 2004 roku uczestnicy mają możliwość podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej utworzonym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „PIAST” im. W. Witosa. Z szansy tej skorzystało już 6 osób, a 2 podjęły pracę w TZOE „TAREL” w Woli Rzędzińskiej.

 

Zapraszamy na wernisaż, w czasie kórego odbędzie się licytacja prac i koncert muzyki kameralnej. Mecenat wystawy obejmuje  Prezes TZOE TAREL Sp. z o.o. w Woli Rzędzińskiej, Senator RP V Kadencji, Józef Sztorc.

 

 

 

 

 

Komentarze...