Niedzielny Bieg Leliwitów
access_time 2006-10-04 15:47:24
Dla zdrowia i dla frajdy - z takim nastawieniem będą biegli uczestnicy XV Biegu Leliwitów. Do pokonania mają 10 kilometrów. W imprezie mogą wziąć udział zarówno amatorzy biegania, jak i długodystansowcy. Start i meta na ulicy Piłsudskiego obok Campingu. Będą też biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży na krótszych dystansach zorganizowane w Parku Strzeleckim.

Organizatorzy chcą zachęcić tarnowian do aktywnego spędzania czasu i zdrowego stylu życia. W biegu głównym na 10 km może wziąć udział każdy, kto spełni kilka warunków: jest pełnoletni, dokona opłaty startowej wysokości 10 zł w biurze zawodów, wypełni i złoży kartę zgłoszenia podając swoje dane osobowe, potwierdzi posiadanie orzeczenia lekarskiego zezwalającego na udział w biegu. W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa drogowego, uczestnicy biegu obowiązani są do wykonywania poleceń sędziów oraz służby zabezpieczającej. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Za pierwszych sześć miejsc w biegu głównym można wygrać nagrody pieniężne.
 
Trasa została wyznaczona. Przebiega: ulicą Piłsudskiego, Park Strzelecki, ulicą Słowackiego, Sitki, Poniatowskiego, a następnie nawrót na ulicę Poniatowskiego, Goldhammera, Sitki, Piłsudskiego, Na Łąkach, Legionów, Piłsudskiego. W związku z trasą biegu ulicznego w godzinach od 13:15 do 15:30 wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Słowackiego, ul. Piłsudskiego, północnej stronie ul. Sitki. Wyznaczone będą objazdy.
 
Organizatorzy przygotowali również biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje w regulaminie Biegu Leliwitów poniżej.

 

Imprezę przygotowali: Urząd Miasta Tarnowa, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Camping nr 202 "Pod Jabłoniami" w Tarnowie.

 

 %%br%%

 

REGULAMIN XV BIEGU LELIWITÓW

8 października 2006 (niedziela) - 13:45

Biuro zawodów przy ul. Piłsudskiego 28A w Tarnowie na terenie Campingu "Pod Jabłoniami"

czynne w dniu zawodów 8 października 2006 roku w godzinach 11:00-17:00

 

Zgłoszenia do Biegu: w dniu imprezy 8 października 2006 roku w godzinach 11.00-13.00, w biurze zawodów na terenie Campingu nr 202 "Pod Jabłoniami" przy ul. Piłsudskiego 28A w Tarnowie.

Program:

11.00 - 13.00 zapisy

13.30 - powitanie uczestników biegu

13.45 - start do biegu głównego na 10 km

16.00 - dekoracja zwycięzców, losowanie nagród

 

Trasa Biegu głównego: dystans 10 km (trzy pętle po około 3300 m) ulicami Tarnowa. Start i meta na ul. Piłsudskiego przy Campingu, trasa pętli przebiega: ul. Piłsudskiego, Park Strzelecki, ul. Słowackiego, ul. Sitki, ul. Poniatowskiego, nawrót na ul. Poniatowskiego, ul. Goldhammera, ul. Sitki, ul. Piłsudskiego, ul. Na Łąkach, ul. Legionów, ul. Piłsudskiego.

 

Klasyfikacja do biegu:

 

K1 18-29 M1 18-29 (1988 - 1977)

K2 30-39 M2 30-39 (1976 - 1967)

K3 40-49 M3 40-49 (1966 - 1957)

K4 50-59 M4 50-59 (1956 - 1947)

K5 60 i starsze(1946 i poniżej) M5-60-69 (1946 - 1937)

M6 70 i starsi (1936 i poniżej)

 

W przypadku małej ilości uczestników (mniej niż 5 osób) kategorie wiekowe będą łączone z wyjątkiem K5 i M6

Nagrody finansowe:

 

- kobiety i mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca : I - 600 zł, II - 500 zł, III - 400 zł, IV - 300 zł, V - 200 zł, VI - 200 zł

- w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca: I - 150 zł, II -100 zł, III - 70 zł

- zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród finansowych w kategoriach wiekowych

 

Nagrody, upominki i inne świadczenia:

 

- puchary za miejsca 1-3,

- drobne upominki,

- pamiątkowy medal dla 100 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg

- 50 nagród do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończą bieg

- napoje na 3300 m (po ukończeniu pierwszej pętli )

- posiłek (kiełbaski z grila) po zakończeniu biegu

- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków


Postanowienia końcowe:

 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- w czasie Biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ustawy prawo o ruchu drogowym
- uczestnicy biegu obowiązani są do wykonywania poleceń sędziów oraz służby zabezpieczającej

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- załącznikiem do niniejszego regulaminu jest mapa trasy biegu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 626 57 04, kom. 508 15 78 02 (PTG Sokół), 014 622 07 10 (TOSIR)
oraz na stronie internetowej www.tosir.com.pl

 
REGULAMIN XV BIEGU LELIWITÓW w Biegach Przełajowych dla Dzieci i Młodzieży  

Harmonogram startów:

 

11:00 - 12:00 - dziewczęta i chłopcy ze szkół gimnazjalnych (rok urodzenia: 1991,1992, 1993) dystans: dziewczęta 1000m, chłopcy 1500m
12:00 - 13:00 - dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych rok urodzenia 1996, 1995, 1994

 

rok ur.1996 dystans: dziewczęta 600m, chłopcy 600m

rok ur.1995 dystans: dziewczęta 600m, chłopcy 600m

rok ur.1994 dystans: dziewczęta 800m, chłopcy 1000m

 

13:00 - dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych rok urodzenia 1990, 1989, 1988 i studentki dystans: 1500m

14:30 - chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych rok urodzenia 1990, 1989, 1988 i studenci dystans: 2000m

Zgłoszenia: w biurze zawodów zorganizowanym w namiocie znajdującym się w Parku Strzeleckim w pobliżu Mauzoleum Generała Józefa Bema, w dniu 8 października 2006 r. Zgłoszenia na kartach startowych pobranych w biurze zawodów zgodnie z poniższym grafikiem:

 

- dziewczęta i chłopcy ze szkół gimnazjalnych: zapisy od 10:15 do 10:45

- dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych: zapisy do 11:45

- dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych i studentki: zapisy do 12:45

- chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci: zapisy do 14:15

 

Warunki uczestnictwa: w biegu przełajowym mogą uczestniczyć uczniowie i studenci, którzy prawidłowo wypełnili i złożyli w wymaganym terminie w Biurze Zawodów kartę zgłoszenia. Warunkiem udziału w biegu osób niepełnoletnich, jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.


Klasyfikacja oddzielna dla dziewcząt i chłopców

 

- w kategorii szkół podstawowych: w każdym roczniku

- w kategorii szkół gimnazjalnych: w każdym roczniku

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: łączna

- w kategorii szkół wyższych: łączna

Nagrody:

 

- okolicznościowe medale za miejsca I - III

- okolicznościowe dyplomy za miejsca I - VI

- upominki za miejsca I - VI

- 50 upominków do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończą bieg

 

Ceremonia wręczenia medali, nagród i losowanie upominków odbędzie się na terenie Campingu "Pod Jabłoniami" ul. Piłsudskiego 28A zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

13:00 uczniowie szkół gimnazjalnych

14:00 uczniowie szkół podstawowych

15:00 uczennice szkół ponadgimnazjalnych i studentki

15:30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci

 

Postanowienia końcowe:

 

- uczestnicy biegu obowiązani są do wykonywania poleceń sędziów oraz służby zabezpieczającej

- organizator zapewnia przebieralnię w namiocie znajdującym się obok Biura Zawodów

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralni

- organizator zapewnia możliwość skorzystania z natrysków znajdujących się na terenie Campingu "Pod Jabłoniami" przy ul. Piłsudskiego 28A

- podczas trwania imprezy będzie czynny bufet na terenie Campingu Pod Jabłoniami"

- organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów w wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 014 622 07 10 (TOSiR) oraz na stronie internetowej www.tosir.com.plRekreacyjna impreza towarzysząca na terenie Campingu nr 202 "Pod Jabłoniami"

Czas trwania: 12:30 -16:00

W programie: bieg przełajowy na terenie Campingu dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, sztafety rodzinne, konkursy rekreacyjne, konkurs wiedzy o Tarnowie, konkurs wokalny na najładniejsze wykonanie "Ballady o Tarnowie", pokazy Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego Gladi Amici, turniej rycerski dla dzieci, występ zespołu muzycznego "Studio G 2" z Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie. Dla uczestników organizatorzy przygotowali medale, dyplomy, nagrody, upominki.

%%br%%

Komentarze...