Kazimierz Braun w Tarnowie
access_time 2006-05-12 13:05:10
W ostatnich dniach wiele słyszało się o poziomie kultury w Tarnowie. Głośno było o braku dobrych imprez kulturalnych. Aby zaprzeczyć temu wszystkiemu i jednocześnie uczcić jubileusz 70-lecie urodzin Kazimierza Brauna, polskiego reżysera, pisarza i uczonego.
    Prof. Kazimierz Braun obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo. W Polsce studiował polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim i reżyserię na PWST w Warszawie. Doktorat zdobył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zaś habilitację we Wrocławiu. Oficjalnie mianowany profesorem został najpierw w USA, dopiero w 1992 roku przyznano mu ten tytuł w Polsce, na podstawie uchwały z 1984 roku, którą zablokowano ze względów politycznych.

    Przez lata pracował w wielu teatrach polskich i zagranicznych. Wykładał też na różnych uniwersytetach, także za granicami Polski (m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii). Dzisiaj wykłada głównie na Stanowym Uniwersytecie w Buffalo w USA. Uznanie zdobył również swoimi publikacjami, w ich skład wchodzi ponad 30 książek i 300 artykułów napisanych w różnych językach. Najnowszymi wydawnictwami dotyczącymi jego osoby są “Sztuki o Polakach”, w której znajdziemy zbiór dziesięciu utworów opowiadających o życiu najsławniejszych Polaków z dziedziny literatury, sztuki, polityki, nauki i teatru, oraz “Horyzonty Teatru II”, która przedstawia zarys wszechstronnej biografii Kazimierza Brauna.

    Ponieważ w tym roku wypada jubileusz  70-tych urodzin znakomitego uczonego, w Tarnowie ma zostać wystawiona sztuka, autorstwa Romana Brandstaettera “Upadek kamiennego domu”, której adaptacją i reżyserią zajmie się sam Kazimierz Braun. Do współpracy zostali zaproszeni również Tadeusz Smolicki – autor scenografii i kostiumów, Roman Zubek – znakomity kompozytor i muzyk, Teresa Budzisz Krzyżanowska – wspaniała aktorka z Warszawy, Krzysztof Radkowski i wielu innych, którzy będą pracowali nad dotrzymaniem terminu. Czasu na zrealizowanie dość trudnego przedsięwzięcia (choćby ze względu na konieczność prób w Warszawie i Tarnowie) nie jest wiele, gdyż premiera zaplanowana jest na 17 czerwca tego roku. Dzień później, sztukę będzie można obejrzeć w Krakowie, na scenie im. Wyspiańskiego na krakowskiej PWST.

    W ramach obchodów 100 rocznicy urodzin wspaniałego tarnowskiego poety, pisarza, dramaturga Romana Brandstaettera, zostanie również odnowiony grób jego pradziadka. Mogiła została odnaleziona po wielu czasochłonnych poszukiwaniach. Ponadto, najbliższy Tarnowski Salon Poezji, który tym razem powinien odbyć się na Rynku ( jeśli tylko pogoda pozwoli) ma być poświęcony właśnie twórczości tarnowskiego poety.

    Dzięki staraniom jakie poczyniono, z Ministerstwa Kultury udało się pozyskać środki na realizację filmu o powstawaniu wyżej opisanej sztuki, a także nakręwcenie dokumentu, który będzie przedstawiał życie i twórczość Romana Brandstaettera. Dzięki takiemu obrotowi sprawy, zaplanowane zostały sesje naukowe na wrzesień bieżącego roku. Patronat nad całością objął biskup Wiktor Skworc i dzięki jego sugestii, zostanie zorganizowany specjalny turniej recytatorski, na który nagroda została przez niego ufundowana. Ten, kto w tym turnieju zaskarbi sobie uznanie jury będzie mógł wyjechać do Rzymu.

Jak to się stało, że tak znakomity gość zawitał do naszego miasta? Jak sam przekonuje, jest to już kolejna jego wizyta w Tarnowie i to właśnie tutaj znalazł swoje rodzinne korzenie, a samo miasto wpisuje się w ważną dla niego tradycję, wyrażaną przez pracę nad kolejnymi sztukami. Urodziny zostaną zorganizowane właśnie u nas, dlatego, że Tarnów jest przez niego traktowany jako jego miasto rodzinne.

    W realizacji sztuki udział bierze bardzo ceniony w Polsce muzyk i kompozytor. Roman Zubek, który jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Podstawowej Szkoły Muzycznej i Liceum Muzycznego im. Ignacego Jana Paderwskiego w Tarnowie, twórcą i dyrygentem Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej, przygotował do tej sztuki aranżację i wybór muzyki.

    Jak widać, wszystko projektowane jest z rozmachem i zasłużonym dla poety zaangażowaniem. Cieszy tak duża ilość cenionych w Polsce artystów. Ze zniecierpliwieniem czekamy na premierę.

%%br%%mat
Komentarze...