access_time 2006-04-27 16:43:01
ZAT S.A. na „Liście 500” największych przedsiębiorstw w Polsce opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” zajęły 167 miejsce. W porównaniu z poprzednią edycją „Listy 500” to awans o 3 miejsca (170). Natomiast w rankingu Firm wytwarzających największą wartość dodaną (EVA) ZAT S.A. sklasyfikowano na 29 miejscu. To awans o 37 pozycji.

Pierwsze miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw w Polsce zajął PKN Orlen. Najwyżej spośród przedsiębiorstw „chemicznych” sklasyfikowano Ciech S.A., który zajął 73 miejsce. Następnie: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (77 miejsce), w drugiej setce, wyżej od ZAT S.A. znalazły się: ZCH Police S.A. (113 miejsce), ZA Anwil S.A. (133 miejsce) i Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu (145 miejsce).

Z kolei na liście 50 Firm wytwarzających największą wartość dodaną (EVA) ZAT S.A. ustępują w branży tylko Zakładom Azotowym Puławy S.A.

„Lista 500” POLITYKI.
Na „Liście 500” największych przedsiębiorstw w Polsce tygodnika „Polityka” – ZAT S.A. zajęły 143 miejsce. W porównaniu z poprzednią edycją - to awans o 4 miejsca (147).
Natomiast w rankingu 100 największych eksporterów w Polsce z „Listy 500” ZAT S.A. sklasyfikowano na 45 miejscu.
Warunkiem znalezienia się w gronie „500” było osiągnięcie przychodów przynajmniej na poziomie 311,5 mln zł. Pierwsze miejsce w rankingu zajął petrochemiczny potentat PKN Orlen, 4 miejsce przypadło kolejnemu gigantowi PGNiG. Najwyżej spośród przedsiębiorstw „ciężkiej chemii” sklasyfikowano Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., które zajęły 67 miejsce. W drugiej setce, wyżej od ZAT S.A. znalazły się jedynie Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu (122 miejsce). Na „Liście 500” sklasyfikowano 30 firm z Małopolski, z których 1/3 powstała w oparciu o lokalny kapitał.
Z kolei listę 100 największych eksporterów w Polsce tworzą firmy z przychodem z eksportu nie mniejszym niż 695 tys. złotych. ZAT S.A. z przychodem w wysokości 721 725 złotych (za 2005 rok), zajęły 45 lokatę. Z firm WSCh wyżej sklasyfikowano jedynie ZA Puławy (29) i ZCh Police (42).    

Ranking „Big Chemical Producers”
W rankingu „Big Chemical Producers”, największych producentów surowców chemicznych w Polsce ZAT S.A. sklasyfikowano na 6 miejscu.
  Ranking zamieszczony w miesięczniku branżowym „Chemical Review”, opracowany został przez renomowane Centrum Analiz Rynkowych. Głównym kryterium rankingu były przychody netto ze sprzedaży.

Klub Pereł Polskiej Gospodarki
ZAT S.A. - członkiem Klubu Pereł Polskiej Gospodarki. Firmę uhonorowano  certyfikatem „Perła Polskiej Gospodarki” za: „(...)konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.
Przypomnijmy, ZAT S.A. uzyskały tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Wielkie”, w 2005 roku. Tytuł przyznano na podstawie rankingu zamieszczonego w ekonomicznym miesięczniku „Polish Market”, opracowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Centrum Informacji Gospodarczej i Społecznej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 

Wiodący eksporter w Polsce – miesięcznik „„Home&Market”.
 ZAT S.A. – w gronie „Największych Eksporterów w Polsce”. W rankingu opublikowanym przez miesięcznik „Home&Market” ZAT S.A. zostały sklasyfikowane dwukrotnie: na 11 miejscu - w rankingu sporządzonym wg przychodów i rankingu wg wartości eksportu, oraz na 8 pozycji w zestawieniu firm o najwyższym udziale eksportu na rynki wschodnie. To najwyższe lokaty wśród firm sektora WSCh i w ogóle firm chemicznych.
 Jak czytamy w komentarzu do rankingu – jest on potwierdzeniem dobrej kondycji polskiej gospodarki. Autorzy podkreślają, że dane ujawniły te firmy, które w obszarze eksportu mają się czym pochwalić i są to głównie te firmy, które lokują swoje towary na bardziej wymagającym rynku UE.


Informacja dodatkowa:
ZAT S.A. zamknęły rok 2005 przychodami ze sprzedaży w wysokości 1,2 mld zł. (dynamika: 107,4%) , zyskiem ze sprzedaży: 164,2 mln zł. (dynamika: 142,3%), zyskiem netto: 89 mln złotych (dynamika: 170,8%).

Wartość eksportu w 2005r. – 720 mln zł
Udział w wartości sprzedaży – 62 %,
Dynamika wzrostu przychodów z eksportu 2004/2005 – 106%.
Główne produkty eksportowe: kaprolaktam, tarnamid, tarnoform, siarczan amonu.

Główne rynki geograficzne:
Polska: 38%,
Pozostałe kraje Unii Europejskiej: 43%,
Azja: 13%,
Ameryka Pd: 5%
     

Podsumowanie:
1. 167 miejsce na „Liście 500” największych przedsiębiorstw w Polsce opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”.
2. 143 miejsce na „Liście 500” Polityki.
3. 45 miejsce w rankingu 100 największych eksporterów w Polsce z „Listy 500” Polityki.
4. 6 miejsce w rankingu „Big Chemical Producers” – Chemical Review.
5. Członkostwo w Klubie Pereł Polskiej Gospodarki.
6. 29 miejsce w rankingu 50 Firm wytwarzających największą wartość dodaną (EVA) – Rzeczpospolita.
7. 11 miejsce w rankingu „Największych Eksporterów w Polsce”, opublikowanym przez miesięcznik „Home&Market”.
8. 8 miejsce w zestawieniu firm o najwyższym udziale eksportu na rynki wschodnie – Home&Market.

Komentarze...