Pieniądze dla b. rektora
access_time 2006-03-03 10:43:09
Wczoraj Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnowie podtrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie wysokości odszkodowania dla prof. Stanisława Lisa, zwolnionego w maju 2003 r. rektora MWSE.

Jak wcześniej informowaliśmy, spór między byłym rektorem i założycielami MWSE trwał od blisko 3 lat. Najpierw prof. Stanisław Lis zaskarżył, w drodze powództwa, uchwałę o jego odwołaniu, zostało ono jednak przez krakowski sąd prawomocnie oddalone. Później sprawa toczyła się przed sądem pracy w Tarnowie. Sąd zasądził od MWSE na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości 920 tys., łącznie z odsetkami. Apelację, złożoną przez założycieli uczelni, odrzucił wczoraj Wydział IV Pracy Sądu Okręgowego w Tarnowie. Tym samym orzeczona wcześniej kwota odszkodowania dla b. rektora została prawnie uznana za zasadną. Sąd nie przywrócił prof. Stanisława Lisa do pracy w MWSE, o co zabiegał - także w formie apelacji - pełnomocnik zwolnionego rektora.

 

(ziob)

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl


Komentarze...