Akcje Zakładów Azotowych
access_time 2006-03-03 00:10:01
Ponad 2,5 tysiąca umów nieodpłatnego zbycia akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie zostało do tej pory podpisanych. Już 907 nazwisk akcjonariuszy wpisano do Księgi Akcyjnej ZAT S.A. Osobom tym przysługuje prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach zakładów.

24 lutego zakończył się pierwszy etap udostępniania akcji z Zakładach Azotowych. Zgodnie z harmonogramem podpisywano umowy z obecnymi pracownikami zakładów i pracownikami spółek córek.

Następuje kolejny etap udostępniania akcji - tym razem, dla osób niepracujących już w ZAT - emerytom, rencistom, spadkobiercom osób uprawnionych. Pierwsi otrzymają akcję osoby urodzone przed 1922 rokiem lub ich spadkobiercy. Zakłady ustaliły harmonogram, według którego osoby te powinny zgłaszać się do zakładów. Konieczny będzie dowód tożsamości a w przypadku spadkobierców – sądowe potwierdzenie prawa do spadku-akcji oraz odpis aktu zgonu osoby uprawnionej.

Zakończenie tego etapu udostępniania akcji zaplanowano na koniec września br. Natomiast od października do połowy grudnia 2006 r., czyli do terminu, gdy prawo do akcji wygasa, zarezerwowano czas dla tych pracowników, emerytów, rencistów, lub spadkobierców, którzy nie zgłosili się w wyznaczonych harmonogramem terminach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW NABYCIA AKCJI
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
Z UPRAWNIONYMI OSOBAMI, KTÓRE OBECNIENIE PRACUJĄ W ZAKŁADACH AZOTOWYCH

 

 

 

URODZENI W LATACH

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY

 

przed 1922

 

 

27.02. – 03.03.2006 r.

 

 

1922 – 1925

 

 

06.03. – 10.03.2006 r.

 

 

1926 – 1928

 

 

13.03. – 17.03. 2006 r.

 

 

1929 – 1930

 

 

20.03. – 24.03.2006 r.

 

 

1931 – 1932

 

 

27.03. – 04.04.2006 r.

 

 

1933 – 1934

 

 

05.04. – 14.04.2006 r.

 

 

1935 – 1936

 

 

18.04. – 26.04.2006 r.

 

 

1937 – 1938

 

 

27.04. – 12.05.2006 r.

 

 

1939 – 1940

 

 

15.05. – 26.05.2006 r.

 

 

1941 – 1942

 

 

29.05. – 02.06.2006 r.

 

 

1943 – 1944

 

 

05.06. – 14.06.2006 r.

 

 

1945

 

 

19.06. – 23.06.2006 r.

 

 

1946

 

 

26.06. – 30.06.2006 r.

 

 

1947

 

 

03.07. – 07.07.2006 r.

 

 

1948 – 1949

 

 

10.07. – 18.07.2006 r.

 

 

1950 – 1952

 

 

19.07. – 28.07.2006 r.

 

 

1953 – 1956

 

 

31.07. – 08.08.2006 r.

 

 

1957 – 1960

 

 

09.08. – 18.08.2006 r.

 

 

1961 – 1964

 

 

21.08. – 30.08.2006 r.

 

 

1965 – 1967

 

 

31.08. – 08.09.2006 r.

 

 

1968 – 1970

 

 

11.09. – 15.09.2006 r.

 

 

po 1970

 

 

18.09. – 22.09.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

            Osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powinny się zgłaszać wraz z dowodem osobistym w budynku administracji Zakładów Azotowych w godzinach 900 – 1600 w terminie odpowiadającym rocznikowi urodzenia podanym w powyższej tabeli.

 

Komentarze...