Jubileusz Miasta
access_time 2005-03-07 01:37:31

W Krakowie 7 marca 1330 roku w obecności świadków został przekazany wojewodzie krakowskiemu Spicymirowi dokument królewski - lokacyjny dla miasta Tarnowa z przyległościami. Dzisiaj mija 675 lat od tamtego wydarzenia.

Dzisiaj w Tarnowskim Ratuszu o godzinie 16.30 zostanie zainaugurowany rok obchodów 675-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której oprócz wystąpień okolicznościowych zostaną przekazane Miastu przez Muzeum Okręgowe historyczne dokumenty. W trakcie uroczystości uhonorowani będą osoby zasłużone dla Tarnowa - Ryszard Półtorak, Janusz Sepioł i Zdzisław Janik.Inauguracja obchodów zostanie uświetniona koncertem Wadima Brodskiego, który odbędzie się w Tarnowskim Teatrze (7 marca, godz.18.00). To początek imprez kulturalno-rozrywkowych zaplanowanych na cały rok jubileuszowy.Otrzymaliśmy życzenia dla Tarnowa od Unii Polityki Realnej. Oto one:Życzenia dla Tarnowa


Tarnowie, miasto nasze, dziś Twe urodziny
Jubileuszu godne życzenia sprawimy
Ci szczere. Mimo, żeś nazwę wzięło tarniny
Już sześćset siedemdziesiąte piąte liczymy.Jak za Tarnowskiego koronnego hetmana
Byś miało swego władcę i dobrego pana,
Który niskich podatków, wolności pilnuje
Dobro mieszczanom swoim takie ofiaruje.


Który się bezpieczeństwem miasta swego wzrusza
Niestraszna mu w tej walce siła czy katusza
Który do gospodarki ręki nie przykłada
Zostawić pole woli dla swego sąsiada


Który dla edukacji dziatwy miasta licznej
Bon oświatowy poda miast burdy publicznej
Na której i rodzice i uczyciel w złości
Przywary swe objawia ku wielkiej żałości


Który ludzi szanuje i historię rodu -
Patriotom nigdy nie da do wstydu powodu.
Który ludowi swemu patrzeć umie w oczy
I alkoholu zbytkiem nigdy się nie zbroczy.


Który z Rajcami miasta ku dobru nas wiedzie
Sam dając przykład innym, prowadzi na przedzie
Do miasta zasobnego w bogactwa wszelakie
Gdzie bezrobocia nie ma i biedy na mapie.


Gdzie z mieszczan właścicieli zrobić Rada może
Gdzie władca jest roztropny i w tym dopomoże
Gdzie trakty są zadbane i dobrej jakości
Gdzie piaskowce kamienic niczym słonia kości


Bez graficiarskich zniszczeń bezkarnych wandali
Gdzie straż której płacimy tego nie pochwali
Bez zaczepiania ludzi przez młodych bandytów
Których policja wczepia do kajdan uchwytów.


Piękna katedry wiecznej, ratusza blasku też
I czego tylko miasto, od naszej pracy chcesz.
Władcy i Rady mądrej co władzy przejmą ster
Życzymy Tobie miasto, tarnowska UPR.Pozdrowienia,
UPR Tarnów


Prezes Oddziału Tarnowskiego UPR
Maciej WietrzykBeata Burkat 

Komentarze...