Konferencja ICIC we Lwowie.
access_time 2005-02-28 08:55:47

Pozytywna zmiana sytuacji po wyborach - nowy prezydent, premier i rząd stwarzają nowe, do tej pory nieistniejące możliwości na ukraińskim rynku. Ukraina otwiera się na inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, dadzą zastrzyk nowych technologii, urządzeń i finansów.

"Pomarańczowa Rewolucja" i udział w niej Polaków stanowi doskonały grunt do nawiązania współpracy na polu gospodarczym i rozszerzenia swojej działalności na Ukrainę. Obecnie są tam już Śnieżka, Vistula, TOP-2000, Meble Kler, Cezex, Kamis i kilkaset innych polskich firm. Inwestują tam również Niemcy, Amerykanie, a nawet firmy z Chin i Japonii. Potencjał rynku nie wyczerpał się jeszcze, a wręcz przeciwnie - powiększył. Prawdziwy boom. W związku z dużym zainteresowaniem Międzynarodową konferencją, którą organizuje  we Lwowie Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów dla firm z Ukrainy, Polski i Rosji, która wyświetla najważniejsze aktualne pytania w polityce, ekonomice i gospodarce Ukrainy, organizator powtarza konferencję z podobnym tematem.XII  Międzynarodowa  Polsko-Ukraińsko-Rosyjska Konferencja, odbędzie się w temacie „Jak robić interes na Ukrainie ze względu na obowiązujące przepisy prawne, celne i inne w handlu zagranicznym w roku 2005 - roku radykalnych zmian”.W polityce i ekonomii Ukrainy - Ukraina i nadal będzie atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla rozwoju exportu-importu między Polską, państwami Unii Europejskiej i Rosją. Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina uruchomiła w tym roku 2005 cykl konferencji (prowadzone  są od 2002 roku) dotyczących tego, jak ma wyglądać organizacja wejścia polskiej firmy na Ukrainę i jak przedstawia się na tym rynku prowadzenie działalności gospodarczej.Obejmują one aspekt prawny, finansowy, księgowy, organizacyjny i socjologiczny, kwestie dotyczące eksportu-importu, przepisy walutowe, sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, bieżące sprawy podatkowo-księgowe oraz pracownicze. Konferencje są skierowane do firm, które zamierzają nawiązać kontakty handlowe i produkcyjne z ukraińskimi partnerami, do osób zamierzających założy tam własną firmę oraz do tych, którzy już tam są, a nie rozumieją zbytnio realiów. Najbliższa Konferencja odbędzie się 16-17 kwietnia  2005 r. w Lwowie, w Hotelu  "Sputnik" (zakwaterowanie od 15 kwietnia  2005 roku).Konferencja prowadzona będzie w języku rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.  Osoba odpowiedzialną za organizację konferencji jest Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds.  współpracy z zagranicą Centrum "ICIC" - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Referenci konferencji: Przedstawiciel Urzędu Celnego Ukrainy, specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, prawnik, przedstawicieli Banku, przedstawicieli Strefy Ekonomicznej  JAWORIW , eksperci "ICIC" Tematyka:


1. Specyfika rynku ukraińskiego. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.


2. Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym. Ulgi dla Inwestorów zagranicznych.


3. Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja,   działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych.   Filie - tworzenie, rejestracja, działalność. Nowy kodeks Handlowy.


4. Nowy Kodeks Cywilny i zastosowanie go przy prowadzeniu biznes działalności na Ukrainie.   Podatki i opłaty ogólnokrajowe(płatności obowiązkowe).


5. Obrót nieruchomościami - nowe perspektywy. Moratorium na sprzedaż gruntów do 1 stycznia 2008 roku.


6. NOWY kodeks celny Ukrainy. Praktyczne omówienie zmian w 2005 roku.   Prawo Celne - informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących tranzytu.


7. Kontrola  celna i regulacje celne. Transakcje barterowe. Dopuszczenie do obrotu. Tranzyt.   Procedura składu celnego. Odprawa czasowa. Wywóz towaru. Odpowiedzi na pytania uczestników  konferencji. Dyskusje z udziałem przedstawicieli firm ukraińskich.


8. System bankowy na Ukrainie. Otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym.   Transakcje bankowe. Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.


9. Rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Transakcje międzynarodowe.   Procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabezpieczenia.  Obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego. 


10. Specjalne strefy ekonomiczne. 
11. Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Konferencja to także okazja spotkania się z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji. Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna) 1900, - PLN . Dojazd własny. Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% . Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłacie faktury do 21 marca 2005 roku przysługuje się zniżka 3%. W cenę wliczono pobyt w hotelu "Sputnik" - europejski standard (zakwaterowanie od 15 kwietnia - wymeldowanie 18 kwietnia.), obsługę na konferencji, informacje i konsultacje na konferencji, usługi tłumacza, śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej, poczęstunek  pod czas przerwy, uroczysty wieczór 16 kwietnia, zbiór materiałów na tematy omawiane w czasie konferencji, CD (Kodeks celny, kontrola celna), Wycieczkę po Lwowie 17  kwietnia od 17.00 do 20.00. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA: 
- Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10   Wiktoria Swięcicka
- Telfaks 0038 (044) 455-99-99Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników. Po otrzymaniu zgłoszenia i jego rejestracji organizator ukraiński wystawia i przesyła faxem fakturę za udział w konferencji, którą uczestnicy powinni opłacić do dnia 12 kwietnia 2005 roku. Oryginał faktury, umowę zostanie przekazany każdemu z uczestników w czasie rejestracji 16 kwietnia 2005 roku. Pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji można nadsyłać wcześniej do organizatorów faksem : 0038 (044) 455-99-99 lub e-mail: info@seminar-ua.com , www.seminar-ua.com W 2003-2004 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" wzięło udział ponad 350 firm z Polski ("Leszek i Agata" Skład Celny "Oskar"  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce; "Solvadis Polska Sp z o.o." "Paulmann: Oświetlenie Sp. z o.o" "VIGO SL Sp. z o.o." "POL-MIED TRANS Sp. z o.o." "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "VOYTEX" " "HENKEL POLSKA S.A." "C.HARTWIG WARSZAWA S.A." Przedstawicieli "Monitor Prawa Celnego" itd.) i ponad 7000 firm z Ukrainy.  

Komentarze...