Caritas dla Azji
access_time 2005-01-18 09:45:10

Już 440.202 zł uzbierał Caritas Diecezji Tarnowskiej, na pomoc dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi i falę tsunami w Azji. W naszej Diecezji zbiórka trwa przez cały styczeń. Do piątku 15 stycznia, wpłynęły datki zebrane przez ponad połowę parafii.

W wielu kościołach przełożono na termin późniejszy datę zbiórki na ten cel, tak więc możemy spodziewać się, że kwota ta będzie znacznie wyższa. Wpłat na pomoc dla dotkniętych tragedią trzęsienia ziemi można też dokonywać bezpośrednio na konto:Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
PKO BP I O/Tarnów49 1020 4955 0000 7202 0008 9615
z dopiskiem: trzęsienie ziemi z Azji


 


 


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A