„Zielone perły Tarnowa” - Las na Górze św. Marcina
access_time 2005-01-13 10:07:19

Ukazała się kolejna, piąta już ulotka edukacyjna z cyklu "Zielone perły Tarnowa". Tym razem prezentuje ona atrakcyjne tereny leśno – rekreacyjne w południowej części Tarnowa, na Górze św. Marcina zwanej potocznie "Marcinką".

Las miejski na Górze św. Marcina rośnie na stokach najwyższego wzniesienia w okolicy, o kulminacji 384 m npm. Zajmuje powierzchnię blisko 40 ha. Najczęściej spotykanymi drzewami są tu dąb (37%), buk (29%) i jesion (24%). Gatunki domieszkowe to jawor, jodła, modrzew, sosna, lipa, wiąz, klon, olsza i brzoza.Położony w bliskiej odległości od centrum miasta las na "Marcince" spełnia przede wszystkim funkcje rekreacyjne i krajobrazowe. Różnogatunkowy drzewostan, liczne ścieżki i drogi leśne, obiekty sportowo-rekreacyjne i zabytkowe oraz znakomity punkt widokowy na cały Tarnów podnoszą jego walory. Urozmaicona rzeźba terenu oraz gęsta sieć ścieżek i dróg zachęcają do spacerów pieszych czy rajdów rowerowych. To właśnie na Górze św. Marcina, zwanej przez kolarzy "Parkiem Rowerowym Marcinka", od 1994r. corocznie odbywają się górskie wyścigi kolarskie "Puchar Tarnowa MTB".Druk ulotki został sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Tarnowa. Nakład 4.000 egzemplarzy zostanie przekazany do tarnowskich placówek oświatowych, do jednostek promujących walory turystyczne i przyrodnicze Tarnowa. Ulotka powinna zachęcić do bliższego przyjrzenia się przyrodzie podczas częstych spacerów Tarnowian i turystów na Górę św. Marcina.Zainteresowani mogą otrzymać ulotkę w Referacie Ochrony Środowiska UMT przy ul. Goldhammera 3, III piętro. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A