Nie wypadliśmy źle
access_time 2004-10-23 11:45:42

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego rozdysponowano w pierwszej transzy 390 mln zł na 62 projekty zgłoszone z terenu województwa małopolskiego. - Pieniądze zostały przyznane na dziewięć projektów z terenu Tarnowa i regionu tarnowskiego - poinformował wczoraj wicemarszałek Wiesław Zimowski.

Największe dofinansowanie wśród wniosków do ZPORR-u zgłoszonych z Tarnowa zostało przyznane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. To ponad dziesięć milionów zł dofinansowania z pieniędzy europejskich na stworzenie instytutu politechnicznego na terenie kampusu PWSZ.


- Pozyskanie tych pieniędzy tarnowskiej uczelni to chyba największy sukces Tarnowa - ocenia wicemarszałek Wiesław Zimowski. - We wstępnym rozeznaniu wydawało się, że projekt PWSZ będzie miał małe szanse na dofinansowanie, ze względu na wniosek Akademii Górniczo-Hutniczej na ponad 40 mln zł oraz wniosek na Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko wskazywało więc na to, że dwie krakowskie uczelnie skonsumują całą pulę środków na ten cel.Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował jednak inaczej. Wycofany został wniosek krakowskiej AGH, ponieważ jest on związany z informatyzacją i ma szanse uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Tym sposobem część pieniędzy z puli oświatowej ze ZPORR-u była do rozdysponowania pomiędzy inne uczelnie.Przy tym okazało się, że wniosek tarnowskiej PWSZ był solidnie przygotowany. Zajął drugie miejsce na liście rankingowej projektów rekomendowanych Zarządowi Województwa Małopolskiego przez Regionalny Komitet Sterujący. Pieniądze z tej puli otrzymały też inne uczelnie krakowskie oraz uczelnia nowosądecka.Dość dużym zadaniem, na które znalazły się pieniądze europejskie ze ZPORR-u, jest planowana przebudowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego w Tarnowie. Chodzi o zapowiadaną już w pierwszej połowie roku przez Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich przebudowę ulicy Krzyskiej oraz alei Piaskowej w tej części miasta.Na ten cel przyznane zostało samorządowi miejskiemu Tarnowa dofinansowanie w wysokości dziewięciu i pół miliona zł. Cały koszt przebudowy Piaskowej i Krzyskiej szacowany jest na ponad 12,5 mln.Ponad trzy miliony dofinansowania ze ZPORR-u otrzymał Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. To pieniądze na rozbudowę i wyposażenie budynku przychodni przy ul. Mostowej.Jak się okazało, powiat ziemski tarnowski nie otrzyma na razie europejskich pieniędzy na dokończenie remontu mostu na Dunajcu w podtarnowskim Ostrowie. Remont rozpoczęty został w roku ubiegłym. Pozytywnie rozpatrzony został natomiast powiatowy wniosek do ZPORR o dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych prowadzących z miasta Tarnowa przez Wolę Rzędzińską do miejscowości Ładna, gdzie znajduje się bardzo niebezpieczne skrzyżowanie tej drogi z trasą E-4.Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych nr 359 i 362 wyniesie w tym przypadku blisko sześć i pół miliona zł, podczas gdy pełny koszt modernizacji to ponad osiem i pół miliona.Gminie Zakliczyn przyznano europejskie pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji w miejscowościach Charzewice i Faliszewice. Dofinansowanie ze ZPORR-u dla Zakliczyna wyniesie blisko dwa i pół miliona zł, gdy koszt wybudowania oczyszczalni oraz kanalizacji dla tych miejscowości to blisko trzy i pół miliona zł.Powiat dąbrowski otrzyma 1,3 mln zł na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (koszt inwestycji to 1,8 mln zł). Szczucin dostanie blisko sto tysięcy zł ze ZPORR-u na dobudowę dźwigu osobowego i wiatrołapu przy budynku gminnego ośrodka zdrowia.Ponad osiem i pół miliona zł dofinansowania zostało poza tym przyznane na powstrzymanie degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów-Czchów, o co wnioskował Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego.Marszałek Wiesław Zimowski ocenia, że region tarnowski nie wypadł źle, jeśli chodzi o liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków do ZPORR-u i sumę pieniędzy przyznanych w ramach pierwszego naboru. Sześć powiatów z terenu województwa w ogóle nie otrzymało na razie żadnych pieniędzy.- Nasz region, szczególnie w tych mniejszych wnioskach, otrzymał dość dużą pulę środków - powiedział wczoraj wicemarszałek Zimowski. - Widać też, że dość dobrze wypadliśmy, bo jest dość duże niezadowolenie Nowego Sącza i tamtejszych samorządowców z podziału środków. To też świadczy o tym, że Tarnów jest w lepszej sytuacji niż oni.Jak poinformował, obecnie trwa ogłaszanie drugiego naboru na wnioski do ZPORR-u. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego. Drugi nabór powinien zostać rozstrzygnięty na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.Przypomnijmy, że w pierwszym naborze wydana została już około połowa puli, czyli blisko 400 tysięcy zł pieniędzy europejskich.(Smol)Dziennik Polski


 


 

Komentarze...