Prezydent tłumaczy, dlaczego miasto potrzebuje nowej Lwowskiej
access_time 2016-05-18 08:00:00
Rozładowanie ruchu zgodnie z obowiązującymi standardami, bezpieczny i szybki transport pacjentów, a także wygodny dojazd do firm – to główne argumenty przemawiające za modernizacją ulicy Lwowskiej, zakładającą na newralgicznym odcinku budowę dwóch pasów jezdni w każdą stronę. Prezydent tłumaczy swoje zamiary, bo napotkał opór - część mieszkańców uważa, że czteropasmowa Lwowska nie jest nam potrzebna.

Wbrew wyrażanym obawom ewentualna budowa obwodnicy wschodniej miasta nie stanowi przeszkody dla modernizacji ul. Lwowskiej. – Nie ma wątpliwości, że obwodnica wschodnia jest niezwykle potrzebna, ale – jak wynika z aktualnych informacji – prace nad jej budową mogą się rozpocząć teoretycznie najwcześniej po 2020 roku, a my tak długo nie możemy czekać. Ulica Lwowska wymaga pilnie remontu, w przeciwnym razie ulegnie całkowitemu zniszczeniu – tłumaczy prezydenta Roman Ciepiela.

Analiza kosztów i korzyści planowanej inwestycji przygotowana przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę Wektor z Tychów wskazuje, że inwestycja jest uzasadniona zarówno ekonomicznie jak i pod względem poprawy warunków komunikacyjnych. Z danych ilustrujących natężenie ruchu (badania z kwietnia br.) wynika, że ulica Lwowska należy dziś do najbardziej obciążonych w mieście. Średnio na dobę na odcinku od wiaduktu do ronda przejeżdża blisko 31 tys. samochodów, a na odcinku od ronda do szpitala ponad 25 tysięcy samochodów.

Co więcej w czterostopniowej skali poziomu swobody ruchu (PSR), określającej przepustowość układu drogowego, ulicy Lwowskiej na wspomnianym odcinku przyznano stopień IV, co oznacza najbardziej niekorzystne warunku. Z przygotowanych symulacji wynika, że po modernizacji ulicy Lwowskiej przepustowość układu drogowego uległaby radykalnej poprawie (wskaźnik poziomu swobody ruchu osiągnąłby poziom I, co oznacza warunki najbardziej korzystne).

Za dwupasmową jezdnią na odcinku od wiaduktu do szpitala przemawiają ponadto względy merytoryczne. Obecnie w miastach wielkości Tarnowa standardowo trasy wylotowe przynajmniej na najbardziej newralgicznych odcinkach budowane są jako jezdnie dwupasowe, które pozwalają szybko wyprowadzić ruch z miasta. Ponadto w przypadku ulicy Lwowskiej szczególne znaczenie ma szybki dojazd do szpitala, który decyduje często o zdrowiu i życiu ludzi. Ponadto przy ul. Lwowskiej znajduje się także cmentarz, w pobliżu który okresowo zasadniczo wzmaga się ruch. Wreszcie przy ulicy swoje siedziby mają firmy prywatne, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i hotel, dla których wygodny dojazd to jeden z ważnych elementów prowadzenia działalności.

W pierwszej kolejności modernizacją objęty będzie odcinek o długości około jednego kilometra od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ze szpitalem im. św. Łukasza. W ramach rozbudowy powstanie jezdnia o dwóch   pasach w każdym kierunku ruchu. Przebudowane zostanie także rondo na ul. Okrężnej. Po północnej stronie ulicy pojawią się także ścieżki rowerowe. Dodatkowo założono budowę parkingu obok szpitala na wysokości hotelu dla pielęgniarek o pojemności 157 miejsc oraz mniejszy parking na 27 samochodów w okolicach cmentarza parafialnego. Wykonawca wybuduje także m.in. bardzo potrzebną kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

W trakcie rozbudowy wszystkich podróżujących będą czekać utrudnienia. Dojazd do szpitala i innych instytucji, przedsiębiorstw, domów mieszkalnych  zlokalizowanych na ul. Lwowskiej zostanie zapewniony. Miasto nie przewiduje  całkowitego zamknięcia drogi.

Inwestycja realizowana będzie metodą „projektuj i buduj”. Oznacza to, że ta sama firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, wykona zarówno dokumentację techniczną, jak i przystąpi do robót budowlanych. Prace projektowe na podstawie przygotowanej koncepcji  mają   ruszyć  jeszcze w tym roku. Na ten etap zadania przewidziano okres sześciu miesięcy. Roboty budowlane powinny ruszyć na wiosnę 2017 r.

Koszt szacunkowy zadania opiewa na kwotę ponad 20 milionów złotych netto. Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Drugi etap przebudowy dotyczy odcinka od szpitala do tzw. osiedla nauczycielskiego. Miasto ubiegać się będzie w tym przypadku o dofinansowanie z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na rok 2017. Trzeci etap prac obejmie odcinek od potoku Małochlebówka do skrzyżowania Lwowska – Orkana.

Komentarze...