Uczniowie z Pogórskiej Woli z wizytą w Wilnie i Lwowie
access_time 2016-05-19 09:49:00
Uczniowie ze Szkolnego Klubu Historycznego im. AK z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli, wzięli udział w czterodniowej wycieczce do Wilna i Kowna, miejsc tak mocno związanych z historią naszej Ojczyzny.

Uczniowie mogli zobaczyć ukochane przez Józefa Piłsudskiego Wilno, miasto tak bliskie sercu również wielu innych Polaków. To właśnie tu, w wileńskiej dzielnicy Rossa, pochowana jest rodzina J. Piłsudskiego.

Uczniowie złożyli na mauzoleum marszałka wiązankę kwiatów od społeczności Pogórskiej Woli oraz od Samorządu Gminy Skrzyszów. Zapalili też biało-czerwone znicze. Młodzież przekazała też w imieniu społeczności z Pogórskiej Woli oraz samorządowców naszej gminy ofiarę na odbudowę zniszczonych, polskich pomników na tej nekropolii.

W Wilnie uczestnicy wycieczki zwiedzili wiele miejsc związanych z naszymi największymi romantykami: Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Uczniowie mogli zobaczyć również założony przez Stefana Batorego Uniwersytet Wileński, Muzeum A. Mickiewicza, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie. Ciekawostką godną zobaczenia były też miejsca pobytu Napoleona Bonaparte w czasie wyprawy na Moskwę w 1812 r.  miejsce, gdzie mieszkał marszałek Piłsudski oraz Adam Mickiewicz.

W kolejnym dniu wycieczkowicze zwiedzili Kowno, które w okresie międzywojennym było stolicą Litwy i w którym także jest mnóstwo śladów polskości. W Kownie znajduje się wiele pomników naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, a w Archikatedrze Św. Piotra i Pawła są Jego relikwie, przywiezione tu trzy lata temu przez kardynała St. Dziwisza.

W ostatnim dniu wycieczki uczniowie zwiedzali Muzeum AK w szkole w Janówce koło Augustowa. Zgromadzone tam licznie pamiątki związane z Okręgiem AK z Nowogródka.

Ostatnim punktem programu tego wyjazdu był Augustów i rejs Doliną Rospudy po rzece Netcie, Klonowicy oraz po Jeziorze Neckim, Białym i Studzienicznym. U kresu rejsu, na małej wyspie połączonej z lądem groblą, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej z relikwiami Papieża-Polaka oraz Jego pomnikiem.

Wyjazd na Litwę był niezapomnianą lekcją historii i polskości oraz pozwolił poznać piękność Litwy w całej ozdobie. Z tych wspaniałych miejsc młodzież mogła „odczytać” historię Polski jak ze starej, pełnej treści księgi na co dzień niedostępnej, bo bardzo oddalonej.

Komentarze...