Znów chcą nam zabrać siedzibę Gazów
access_time 2016-05-20 08:05:00
Ten temat wraca jak bumerang co kilka lat. Według tarnowskiego magistratu istnieje realne zagrożenie wyprowadzenia z miasta Polskiej Spółki Gazownictwa. To oznaczałoby zwolnienia i utratę ważnej placówki. Kilka razy siedzibę spółki w Tarnowie udało się uratować. Jak będzie teraz?

Jak informuje tarnowski magistrat, prezydent Romana Ciepieli skierował do Jarosława Wróbla, prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, która ma swój oddział w Tarnowie, pismo ze stanowiskiem władz miasta sprzeciwiającym się planom zmian organizacyjnych w spółce. Ich skutkiem byłaby faktyczna likwidacja oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie. Nieoficjalne informacje w tej sprawie wskazują, że zmiany mogą nastąpić nawet w ciągu najbliższych kilku tygodni. Mając to na uwadze prezydent postanowił zareagować jak najszybciej. 

W piśmie czytamy m.in., że faktyczna likwidacja mającego wieloletnią tradycję tarnowskiego oddziału, którego pracownicy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, skutkować będzie w dalszej perspektywie utratą miejsc pracy na lokalnym rynku.

Prezydent podkreślił również, że decyzja o niekorzystnych dla Tarnowa zmianach strukturalnych w spółce negatywnie odbije się na lokalnym rynku pracy, na którym Polska Spółka Gazownictwa od początku wyróżniała się pozytywnie jako pracodawca oferujący relatywnie dobre warunki pracy. Prezydent podniósł, że argumentem nie bez znaczenia na rzecz pozostawienia bez zmian roli Tarnowa w strukturze spółki jest także wieloletnia tradycja miasta w tej branży i doskonała infrastruktura, którą wybudowano nakładem znacznych sił i środków.

Poza pismem do zarządu spółki prezydent zwrócił się także do parlamentarzystów z okręgu tarnowskiego z prośbą o poparcie stanowiska władz miejskich. Teraz będzie można przekonać się o realnej sile naszych radnych, a przede wszystkim parlamentarzystów. Jeżeli drugie miasto Małopolski, z której pochodzi prezydent, premier i kilku kluczowych ministrów straci siedzibę Gazów, będzie to bardo zła zmiana.

Prezydent Roman Ciepiela zaproponuje także Radzie Miejskiej w Tarnowie przyjęcie na najbliższej sesji uchwały sprzeciwiającej się planom Polskiej Spółki Gazownictwa.

Poniżej pełna treść listu prezydenta Romana Ciepieli.

Komentarze...