"Zamkomania" zbliża się dużymi krokami
access_time 2016-05-31 08:00:00
11 i 12 czerwca odbędzie się kolejna edycja popularnej imprezy. W tym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z osobą hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego : 485. rocznica zwycięskiej bitwy pod Obertynem oraz 455. rocznica jego śmierci. Tegoroczną "Zamkomanią" organizatorzy chcą przypomnieć tego wielkiego tarnowianina.

- Podobnie jak w latach poprzednich zamierzamy prowadzić dziesiątą już akcję edukacyjną ZAMKOMANIA, która w tym roku będzie kładła szczególny nacisk na przypomnienie historii Tarnowa, zamku i udziału wielkiego Hetmana i innych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego regionu i kraju - mówi Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.

- W czasie lekcji historycznych oraz pokazów bractw rycerskich, przybyłych na VIII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry”, adresowanych głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz mieszkańców Tarnowa zainteresowanych historią będziemy omawiać m.in. problemy związane z ochroną zabytków, a w szczególności zamków, przypomnimy postać Jana Amora Tarnowskiego a także pokażemy jak ożywiać ruiny i uczyć żywej historii - dodaje.

Zamkomania to także połączenie wiedzy z praktyką: po lekcjach na temat historii miasta i zamku młodzież weźmie udział w porządkowaniu ruin zamczyska.

Kulminacyjnym punktem Zamkomanii będzie tradycyjnie VIII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” na ruinach naszego Zamku. To ponadregionalna impreza, na którą zaproszono zaprzyjaźnione bractwa rycerskie z Polski i Ukrainy oraz przedstawicieli ginących rzemiosł: bednarza, kowala, wikliniarza, płatnerza, mincerza., kaletnika, tkaczkę i zielarkę.

Jak zwykle pojawią się znamienite grupy odtwórców. Współgospodarzem naszej imprezy będzie drużyna Woje Peruna, która „zaopiekuje się” walczącymi, konkurencje dla łuczników konkurencje przygotowuje Bogusław Kara z Tarnowa, a o dodatkowe atrakcje zadba Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów. Będą także trakcyjne spacerki historyczne po ruinach zamku z przewodnikiem, autorem monografii zamku tarnowskiego dr. Krzysztofem Moskalem.

Komentarze...