Bezpłatne zajęcia dla dzieci
access_time 2016-07-14 11:23:00
Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia dla dzieci prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Oferta jest kierowana do rodziców, którzy posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nabór prowadzi Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie. Można skorzystać z ośmiu godzin terapeutycznych w miesiącu, aż do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. - Poradnia zorganizuje zajęcia, które przyczynią się do wymiernego rozwoju dziecka w obszarach deficytowych – mówi Krzysztof Drwal, dyrektor Poradni. Terapia może dotyczyć zarówno obszarów rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania słuchu, widzenia jak i umiejętności samoobsługi czy funkcjonowania w środowisku. Zajęcia poprowadzą specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju – logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta behawioralny, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz neurologopeda.

Zapisy na zajęcia w nowym roku szkolnym (2016/2017) są prowadzone od poniedziałku do piątku w recepcji Poradni przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie – II piętro. Przy zapisie należy okazać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Komentarze...