Ratownicy z Tarnowa podsumowali ŚDM
access_time 2016-08-19 09:04:00
Podczas Światowych Dni Młodzieży - od 25 lipca do 2 sierpnia - ratownicy medyczni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie aktywnie wsparli zabezpieczenie medyczne pielgrzymów uczestniczących w ŚDM.

Do Krakowa zostało skierowane cztery karetki wraz z ratownikami medycznymi, wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, potrzebny do ratowania zdrowia i życia oraz w leki i materiały opatrunkowe, zgodnie z wymogami ustawowymi dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Karetki zostały również zabezpieczone w środki łączności, namierzanie satelitarne, tablety itp. Ratownicy z Tarnowa stacjonowali w podstacjach: w Wieliczce oraz w Krakowie przy ul. Teligi i dwa ZRM w centrali Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Łazarza. Do zabezpieczenia ŚDM oddelegowano łącznie 37 ratowników medycznych, którzy przez dziewięć dni i nocy czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów z całego świata.

W okresie największego nasilenia pracy w krakowskim Sztabie Zabezpieczenia Medycznego - 29, 30, 31 lipca - sześciu dyspozytorów medycznych z Tarnowa wspierało pracę Sztabu. Przez cały okres przygotowań i trwania ŚDM w Sztabie i w miejscach uroczystości pracowało trzech informatyków ze Stacji Pogotowia w Tarnowie.

Ogółem tarnowscy ratownicy udzielili pomocy medycznej 173 osobom, wśród nich było 35 obcokrajowców. Przewieziono do krakowskich szpitali 52 osoby. Najczęstszymi powodami interwencji były omdlenia, zasłabnięcia, wynikające z warunków atmosferycznych oraz drobne urazy. Tarnowscy Ratownicy uczestniczyli one również w zabezpieczeniu spotkań na Błoniach, Brzegach, Balicach, Tauron-Arenie, krakowskim rynku i dworcu głównym oraz wielu innych miejscach zgromadzeń bądź ciągów komunikacyjnych, gdzie byli kierowani przez Sztab Zabezpieczenia Medycznego w Krakowie.

W Dyspozytorni Medycznej nr. 2 w Tarnowie na okres trwania ŚDM wdrożono procedurę wspomagania Skoncentrowanej Dyspozytorni nr. 1 w Krakowie w przypadku ruchu nadmiarowego, czyli na wypadek wzmożonego ruchu linii alarmowej.

Dla tarnowskich ratowników była to kolejna duża uroczystość którą zabezpieczali. Wcześnie uczestniczyli oni między innymi w zabezpieczeniu pielgrzymów podczas wizyt papieży - Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Komentarze...