Skorzystaj z programu „JAWOR”
access_time 2016-09-20 13:45:00
Ruszył nabór wniosków do programu „JAWOR” - Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy nieruchomości o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

Pomoc finansowa  udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, ociepleniu dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ociepleniu stropów piwnic, wymianie okien, drzwi zewnętrznych. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku. O kolejności rozpatrywania wniosków o pożyczkę decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Krakowie. 

Mieszkańcy Tarnowa zainteresowani skorzystaniem z programu „JAWOR” proszeni są o kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (tel. 12 422 94 90 wewn. 4, 785 855 942) lub z doradcą energetycznym p. Januszem Sułowskim (tel. 785 855 603). Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.wfos.krakow.pl/jawor.

Komentarze...