Najpiękniejszy tarnowski ogród i balkon
access_time 2016-09-29 12:43:00
Znamy wyniki konkursu „Zielony Tarnów” na najpiękniejszy ogród i balkon. Do tegorocznej edycji zgłoszono 51 obiektów. W kategorii ogród przy domu jednorodzinnym jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Bogusławie i Marianowi Słowikom. W przypadku ogrodu przy budynku wielorodzinnym najlepiej wypadł ten zgłoszony przez Teresę Buczek, a przy instytucji jest to ogród znajdujący się przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Z kolei najpiękniejszym balkonem może pochwalić się Tomasz Stachura.

Od lipca do sierpnia komisja konkursowa obejrzała 51 zgłoszonych obiektów. Oceniano: estetykę, czystość, kompozycję roślinną i pracochłonność. W przypadku, gdy uczestnik brał kolejny raz udział w konkursie, jury zwracało również uwagę na to, czy zaszły zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej, bo 16 zgłoszeń w tegorocznej edycji pochodziło od osób, które chciały zaprezentować balkon. – Zauważyliśmy, że uczestnicy konkursu urządzając swoje otoczenie wykazują się coraz większą pomysłowością, wiedzą ogrodniczą, a w swoją pracę wkładają dużo wysiłku. Ogrody i balkony cechowała przemyślana kompozycja przestrzenna oraz różnorodność gatunkowa – zauważa Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, organizator konkursu.

Konkurs zorganizowano już po raz 17. – Chcieliśmy w ten sposób zaktywizować mieszkańców oraz zachęcić ich do upiększania swojego najbliższego otoczenia, a przez to poprawy wizerunku Tarnowa i postrzegania go jako miasta zielonego, zadbanego – tłumaczy Joanna Franz z Wydziału Ochrony Środowiska. – Szczególnie cieszy, że wiele osób wzięło udział w konkursie po raz pierwszy – dodaje.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 20 października o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej. Właścicielom i opiekunom wyróżniających się ogrodów, zieleńców i balkonów prezydent miasta wręczy nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają również okolicznościowe dyplomy, drobne upominki i pamiątkowe sadzonki.

Lista nagrodzonych:

Kategoria posesja - ogród przy budynku jednorodzinnym:

Ÿ I miejsce – Bogusława i Marian Słowik

Ÿ II miejsce - Agnieszka Michoń

Ÿ III miejsce - Grażyna Pochroń  

Wyróżnienia:

Bożena Kras

Grażyna i Franciszek Florek

Teresa Naróg

 

Kategoria balkon:

Ÿ I miejsce – Tomasz Stachura

Ÿ II miejsce – Grażyna Pochroń

Ÿ III miejsce – Barbara Chmielewska  ex aequo  Grażyna Wójcik

Wyróżnienia:

Ÿ Józefa Kołpa

Ÿ Karolina Wójs

Ÿ Stanisław Gadziała

 

Kategoria posesja - ogród przy budynku wielorodzinnym:

Ÿ I miejsce – Teresa Buczek

Ÿ II miejsce – Teresa Mleczko

Ÿ III miejsce – Teresa Kędryna

 

Kategoria posesja - ogród przy instytucji:

Ÿ I miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Tarnowie

Ÿ II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie ex aequo  Punk Przedszkolny  Przedszkolinek  w Tarnowie

Ÿ III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie ex aequo  Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie

Wyróżnienia:

Ÿ Artur Grodziński

Ÿ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie

Ÿ Zakład Karny w Tarnowie - Mościcach

 

Fot. ogród przy WKU w Tarnowie

Komentarze...