Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2016-10-27 08:32:00
Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzisiaj, 27 października, XXXI zwyczajną sesję. Początek obrad wyznaczono o godz. 12:00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie. Z kolei sesję uroczystą zaplanowano o godz. 10:00 w tarnowskim Ratuszu.

 

Podczas dzisiejszych obrad radni podejmą m.in. decyzję w sprawie uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego przekaże informację o działalności spółki za 2015 rok i pierwsze półrocze 2016 r.

Sesja uroczysta odbędzie się w Ratuszu. Połączona zostanie z wręczeniem nagród w konkursie „Nagroda Imienia Tadeusza Tertila” dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich poświęconych Tarnowowi. Uroczystość poprzedzi msza św. katedrze o godz. 9:00 w intencji byłych burmistrzów i prezydentów miasta.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o realizacji przez podmioty wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
 5. Informacja z działalności spółek komunalnych za 2015 rok oraz I półrocze 2016 roku – Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
 6. Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą Tarnobrzeg – podjęcie uchwały.
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą Gnojnik– podjęcie uchwały.
 9. Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz termin i sposób ich rozliczania – podjęcie uchwały.
 10. Objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podjęcie uchwały.
 11. Zamiar dokonania zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii– podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
 13. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Komentarze...