Więcej miejsca do handlu – jest koncepcja rewitalizacji Rynku w Zakliczynie
access_time 2016-11-03 08:00:00
Będzie więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie m.in. miejsc parkingowych i miejsca do handlu, którego brak widać zwłaszcza w dni targowe. Będzie jednolita nawierzchnia z wydzieleniem pasa drogowego. Będzie fontanna, będą obiekty małej architektury, będzie też specjalnie przygotowane miejsce dla dorożek. Gotowa jest koncepcja rewitalizacji Rynku w Zakliczynie.

Koncepcję przygotowała firma Artura Grodzińskiego z Tarnowa, a wstępną akceptację dla zaproponowanych rozwiązań wyraził konserwator zabytków. Teraz sporządzany jest szczegółowy projekt architektoniczno - budowlany, a po ogłoszeniu naboru przez Urząd Marszałkowski w I lub II kwartale przyszłego roku, złożony zostanie wniosek o środki unijne.

Co – w największym skrócie – zawiera przedstawiona koncepcja? Przede wszystkim ujednolicenie wyglądu całego układu urbanistycznego. Jednolita ma być powierzchnia płyty Rynku, która ma zostać wykonana z porfiru. W tym celu m.in. zlikwidowane zostaną istniejące tzw. „zakliczyńskie planty” i usunięte zostaną – sprawiające duże problemy przy poruszaniu się – tzw. otoczaki. Chociaż „otoczaki” całkowicie nie znikną. Pozostaną jako tzw. ostańce świadkowie historii (opaski ok. 1- 2 m) w obrębie budynku Ratusza, kapliczki św. Floriana oraz przy studni kamiennej.

Chodniki mają zostać wymienione na płyty wykonane z bazaltu, ponadto kostką bazaltową obudowane zostaną opaski wokół budynków i podjazdy. Płytę Rynku przecinać będzie pas jezdny wydzielony żeliwnymi, stylizowanymi słupkami (w miejscu drogi asfaltowej). Mają być dodatkowe miejsca parkingowe od wewnętrznej strony placu - to z potrzeby dodatkowych miejsc parkingowych w czasie dni targowych.

Ratusz nabrać ma nowego blasku poprzez modernizację elewacji oraz iluminację budynku. Iluminacja obejmie również kapliczkę św. Floriana, studnię oraz Pomnik Poległych za Wolną
Ojczyznę.

Nastąpi całkowita wymiana oświetlenia płyty Rynku. Likwidacji ulegną istniejące lampy miejskie, które zostaną zastąpione latarniami stylowymi podobnymi do tych, które już znajdują się przy budynku Ratusza.

Na płycie głównej pojawią się - oprócz linii latarni miejskich - także ławki wraz z koszami oraz stojaki na rowery. Będą donice betonowe z kwiatami, stylizowane kramy handlowe o konstrukcji drewnianej pokryte gontem. Pojawią się one w zachodniej części pierzei Rynku. Detale kramów zostaną zaczerpnięte z detali, które pojawiają się przy podcieniach starych zakliczyńskich budynków. Kramy mają mieć charakter historyzujący, przywoływać wspomnienia dawnych jarmarków targowych.

Przystanek autobusowy zostanie w obecnym miejscu, natomiast ulegnie zmianie konstrukcja zadaszenia przy przystanku na bardziej stylizowaną, dostosowaną do całości wyglądu centrum miasta.

- Rynek po rewitalizacji ma uzyskać nową jakość w odbiorze zarówno dla mieszkańców jak i tych, którzy odwiedzą Zakliczyn po raz pierwszy. Będzie to nowe oblicze Zakliczyna – handlowej stolicy Pogórza – mówi burmistrz Dawid Chrobak. - Będzie więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie m.in. miejsc parkingowych i miejsca do handlu, którego brak widać zwłaszcza w dni targowe. Będzie też specjalnie przygotowane miejsce dla dorożek. Istotne, że udało się zachować przejazd przez środek Rynku oraz przystanek autobusowy. To, co w tej kadencji samorządu będzie zrealizowane zostanie na lata i będzie świadectwem naszych czasów - czasów zmian i możliwości, które obecnie mamy - przy uwzględnieniu handlowego charakteru Rynku.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A