Kolejne przeciwpowodziowe działania w gminie Skrzyszów ważne dla Tarnowa
access_time 2016-12-14 08:00:00
Coraz bliżej do powstania suchych zbiorników małej retencji w gminie Skrzyszów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała niedawno decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie potoku Wątok w gminach: miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice.

W związku z budową zbiorników niezbędne prace będą dotyczyć:

 • przebudowy dróg,
 • przebudowy obiektów mostowych,
 • budowy dróg serwisowych i placów manewrowych,
 • budowy murów oporowych (ochrona zabudowań),
 • przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (linii energetycznych, teletechnicznych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji),

W ramach biernej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Wątok zakłada się wykonanie obiektów liniowych wzdłuż cieków, tj.: obwałowań, niwelacji terenu, bulwarów i murów przeciwpowodziowych, a także przebudowy obiektów mostowych i fragmentów dróg oraz regulacji koryt cieków. Celem budowy ww. odcinkowych obiektów liniowych jest uzupełnienie efektu działania czynnej ochrony przeciwpowodziowej (w postaci suchych zbiorników) w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Wątok.

W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej ma zostać wykonane 7 suchych zbiorników:

 • Zbiornika Czernicha - o pojemności wynoszącej ok. 57,10 tys. m3 oraz pow. ok. 0,8 ha.
 • Zbiornik Szynwałd Dolny o pojemności wynoszącej ok. 60,20 tys. m3 oraz pow. ok. 2,48 ha.
 • Zbiornik Japonia o pojemności wynoszącej ok. 61,9 tys. m3 oraz pow. ok. 2,55 ha.
 • Zbiornik Łękawica Górna o pojemności wynoszącej ok. 40,39 tys. m3 i pow. ok. 2,06 ha.
 • Zbiornik Bednarzówka o pojemności wynoszącej ok. 41,45 tys. m3 i pow. ok. 2,44 ha.
 • Zbiornik Łękawica o pojemności wynoszącej ok. 54,60 tys. m3 i pow. ok. 3,15 ha.
 • Zbiornik Łękawica Dolna o pojemności wynoszącej ok. 47,60 tys. m3 i pow. ok. 3,06 ha.

Fot. OSP Skrzyszów

Komentarze...