Poznaliśmy najlepszego informatyka OHP 2017
access_time 2017-03-29 07:42:00
26 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Przez trzy dni organizatorzy - Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie we współpracy z Zespołem Szkół Niepublicznych w Tarnowie starali się zapewnić miłą atmosferę oraz możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu 37 uczestnikom i ich opiekunom z całej Polski. W ramach konkursu młodzi informatycy najpierw rozwiązali test składający się z 32 pytań, a następnie prezentowali swoje umiejętności podczas piętnastominutowej autoprezentacji przed komisją konkursową w składzie:

  • Beata Chodacka – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Małopolski Koordynator ECDL
  • Alicja Pituła – PTI, nauczyciel akademicki: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Tomasz Podlewski – specjalista ds. technologii informatycznych, WSB

Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej:

  • Karol Wal – Łódzka WK
  • Cezary Strzelbicki – Dolnośląska WK
  • Grzegorz Strzelec – Podkarpacka WK
  • Tomasz Wawrzynek – Małopolska WK

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Komendę Główną OHP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, ECDL, ZETO S.A., Lider Józef Sowa.

Polskie Biuro ECDL ufundowało dodatkowo vouchery ECDL, które zostały wręczone autorom dziewięciu prac, w których zastosowano najciekawsze rozwiązania.

W trakcie Konkursu, odbywały się różne zajęcia integracyjne dla uczestników: wyjście do kina, pokaz magii, konkurs strzelecki, zwiedzanie Zakładów Mechanicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe- turniej tenisa stołowego, turniej bilarda, turniej gry w darta, występ Bractwa Rycerskiego, warsztaty plastyczne, pokazy fryzjerskie – uczestnicy i opiekunowie chętnie korzystali z usług naszych fryzjerek. Tuż przed testem konkursowym nagraliśmy z uczestnikami Manequin Challenge:

https://www.youtube.com/watch?v=lv38pgVUD_I

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PTI, ECDL.


Patronat Medialny: Radio RDN Małopolska, Telewizja IMAV, Gazeta Krakowska

Zdjęcia:
Maria Dudek
Paweł Potępa
Roksana Berezowska – Zakłady Mechaniczne

Komentarze...