W 360 stopni wokół funduszy szwajcarskich
access_time 2017-05-04 11:45:00
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa, instalacja kolektorów słonecznych, ochrona starorzeczy Wisły – to przykłady kilku spośród ponad 1700 projektów zrealizowanych w całej Polsce przy wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ich efekty można zobaczyć na wystawie multimedialnej, która do 5 maja będzie eksponowana w Zakątku Króla Władysława Łokietka w Tarnowie.

Wystawa ma formę przestrzennej bryły, która swoim kształtem i kolorystyką nawiązuje do flag Polski i Szwajcarii z boku ma kształt prostokąta, a od przodu równoramiennego krzyża. Na obydwu dłuższych krawędziach są zamontowane dotykowe ekrany, na których mieszkańcy Tarnowa mogą oglądać przykładowe projekty.

We wgłębieniu na środku krzyża znajdują się specjalne gogle wykorzystujące technologię Google VR. Technologia 360 stopni pozwala przenieść się za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości na teren realizacji projektów i rozejrzeć się po okolicy.

Środki ze Szwajcarii pozwoliły zrealizować wiele ważnych inwestycji, które zbliżają warunki życia Polaków do standardów lepiej rozwiniętych krajów europejskich. Realizacja projektów finansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w połowie bieżącego roku. Program zakłada jednak, że praktyki, które sprawdziły się podczas mijającej dekady, będą wykorzystywane
w realizacji kolejnych projektów. Dlatego m.in. za pośrednictwem multimedialnej wystawy chcemy
je zaprezentować szerokiej grupie odbiorców
– mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Tarnów jest ostatnim przystankiem na trasie wystawy. Wcześniej odwiedziła ona m.in.: Warszawę, Gdańsk, Katowice, Lublin, Kraków.

Ekspozycja multimedialnej wystawy w wybranych regionach kraju jest jednym z działań realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Rozwoju pn. „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę”. Kampania potrwa do 20 maja 2017 r., a jej celem jest pokazanie Polakom, jak bardzo kraj zmienił się dzięki wsparciu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wybrane projekty zrealizowane ze szwajcarskim wsparciem:

 • Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”; Powiat Suski (styczeń 2012 – grudzień 2016);

Ok. 1000 kwh/m2 – tyle energii szacunkowo dostarcza każdego roku słońce na obszarze całego kraju. Potencjał ten zdecydowało się wykorzystać przy wsparciu funduszu szwajcarskiego kilkadziesiąt gmin w Polsce, m.in. na terenie powiatu suskiego. Dzięki przyznanym środkom zainstalowano ponad dwa tysiące systemów solarnych na budynkach mieszkalnych i budynkach publicznych, np. Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Istotnym efektem zrealizowanych działań jest także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy zostali przeszkoleni w tematyce energii odnawialnej. Projekt dofinansowano kwotą 4,84 mln franków szwajcarskich.

 • Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa
  w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”
  ; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (styczeń 2011 – wrzesień 2016);

Celem projektu było wsparcie rolników, chcących produkować regionalne przysmaki, zarówno
w zakresie prowadzenia własnego biznesu, jak również zagadnień prawa, ekonomii i marketingu. Dzięki środkom funduszu szwajcarskiego wdrożono lokalny system sprzedaży żywności – platformę współpracy na rzecz produktów lokalnych. Utworzono także pierwszy w Polsce Inkubator Kuchenny – miejsce, gdzie każdy rolnik może - w warunkach o wysokim standardzie i z wykorzystaniem maszyn przetwórczych - tworzyć własne produkty spożywcze. W ramach projektu zorganizowano również targi produktów lokalnych oraz uruchomiono fundusz dotacji na przedsięwzięcia promujące lokalne wyroby. Projekt dofinansowano kwotą 3,57 mln franków szwajcarskich.

 • Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”; Towarzystwo na rzecz Ziemi (maj 2012 – grudzień 2016).

Przywrócenie pierwotnego charakteru starorzeczy oraz różnorodności biologicznej Wisły było głównym celem projektu. Korzystając ze środków otrzymanych z funduszu szwajcarskiego m.in. posadzono 160 drzew, wyznaczono 15 ścieżek edukacyjnych na długości ponad 92 kilometrów, a także wybudowano małą infrastrukturę turystyczną. Oprócz działań mających na celu rewitalizację starorzeczy Wisły przeprowadzono też liczne akcje informacyjne i edukacyjne. Projekt dofinansowano kwotą 0,92 mln franków szwajcarskich.

 •   „Dzieciństwo bez próchnicy”; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (lipiec 2012-marzec 2017) ;

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu postanowił - przy wsparciu środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspólpracy - wypowiedzieć wojnę próchnicy. Od 2012 r. edukatorzy oraz sympatyczny królik Pampiś – maskotka programu – odwiedzili 6000 przedszkoli, gdzie uczyli, jak prawidłowo myć zęby. W szkoleniach wzięło ponad 360 tys. dzieci. Działaniami edukacyjnymi objęto również ponad 700 tys. rodziców, 15 tys. nauczycieli przedszkolnych, a także 285 lekarzy pediatrów oraz niemal 1400 pielęgniarek i położnych. Projekt dofinansowano kwotą 5,14 mln franków szwajcarskich.
 

***

Podstawowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, stanowi część bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 13 państw korzystających z tych środków.

 • Wartość kwoty dla Polski wynosi 489 mln franków, czyli ponad 40% z ponad miliarda franków, który Szwajcarzy przeznaczyli dla wszystkich państw objętych Programem.

 • Około 40% środków przyznanych Polsce rozdysponowano w czterech wybranych województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

 • Pieniądze przeznaczono na projekty m.in. z zakresu infrastruktury, ochrony zdrowia i środowiska, jako wsparcie dla sektora prywatnego, jak również na działania na rzecz lokalnych społeczności, rozwoju lokalnego oraz wzmacniania potencjału regionów.

 • Wsparcie z funduszu szwajcarskiego otrzymały instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A