Rekordowo niskie bezrobocie w Małopolsce
access_time 2017-07-03 07:12:00
Bezrobocie w Małopolsce jest rekordowo niskie – w maju spadło do zaledwie 6 proc. Wyzwaniem dla samorządu pozostaje jednak nie tylko pomoc w znalezieniu pracy przez długotrwale bezrobotnych, ale także lepsze dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Od czerwca mieszkańcy Małopolski mogą liczyć na wsparcie w odnowionych Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Krakowską placówkę otworzył po renowacji Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Usługi świadczone w centrum, w tym przede wszystkim Bilans Kariery, stawiają Małopolskę w pozycji pioniera rozwiązań dla usług doradztwa zawodowego w skali całego kraju. Tylko w tym roku przeprowadzono już ponad 2,5 tys. Bilansów Kariery, dzięki którym mieszkańcy regionu mogą określić swoje predyspozycje zawodowe oraz wytyczyć dalszą ścieżkę rozwoju. Przekazano także prawie 600 bonów na szkolenia, a doradcy zawodowi odbyli ponad 170 mobilnych dyżurów w 36 miejscowościach całej Małopolski.

Odnowione centra to jednak nie tylko zmiana wizualna, ale przede wszystkim nowe usługi oferowane klientom, którymi coraz częściej są pracujący mieszkańcy Małopolski, szukający profesjonalnej pomocy w wytyczeniu dalszej ścieżki zawodowej.

W tej chwili bezrobocie w Małopolsce wynosi zaledwie 6 proc. – to dobra informacja, ale także wyzwania, które przed nami w związku z tym stoją. Dotyczą one chociażby przekwalifikowania osób, które nie do końca odnajdują się na współczesnym rynku pracy lub które po prostu szukają nowych możliwości rozwoju. Pomocy w znalezieniu odpowiedniej kadry szukają także pracodawcy. To właśnie w odnowionych Centrach Informacji i Planowania Kariery mają oni możliwość spotkać się z doradcą zawodowym i uzyskać niezbędną pomoc. Szacujemy, że tylko w tym roku doradcy udzielą wsparcia ponad 9 tys. osób w całej Małopolsce– mówił marszałek Jacek Krupa.

Na jakie wsparcie mogą liczyć Małopolanie?

Mieszkańcy regionu, którzy zgłoszą się do centrum z prośbą o pomoc, mogą liczyć m.in. na wykonanie Bilansu Kariery. Czym on jest? Na pewno nie jest zwyczajnym podsumowaniem dotychczasowego dorobku zawodowego – daje przede wszystkim możliwość określenia drogi, którą powinno się zmierzać w dalszym życiu zawodowym. Co więcej – dzięki niemu można otrzymać także bony na szkolenia, które pozwalają na rozwój swoich kompetencji i pokrycie nawet 87 proc. kosztów kursów zawodowych czy językowych. Pomoc ta udzielana jest w ramach projektu Kierunek Kariera, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w którego realizację zaangażowani są właśnie doradcy zawodowi z Centrów Informacji i Planowania Kariery.  

Bilans Kariery oraz dofinansowania na szkolenie dostępne w projekcie Kierunek Kariera, którego wartość wynosi aż 94 mln zł,  pozwalają na zwiększenie pozycji danej osoby na rynku pracy, a z drugiej strony dostarczają pracodawcom pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Jestem przekonany, że nasza oferta będzie właściwa dla każdej osoby, która chce się rozwijać w sposób przemyślany, usystematyzowany i celowy – powiedział Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który dodał, że ciągle zmienia się profil osób, korzystających z usług doradcy zawodowego. – Dzisiaj klientami są nie tylko osoby poszukujące pracy, ale przede wszystkim osoby pracujące. Rynek pracy zasilają również pracownicy z Ukrainy. Od początku roku pracodawcy złożyli 61654 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w okresie do 6 miesięcy. A 96% oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy – podsumował dyrektor Pająk.

W tym miesiącu we wszystkich trzech małopolskich centrach wystartowały także warsztaty tworzenia portfolio, które są nową propozycją kierowaną do mieszkańców Małopolski. A czym jest samo portfolio? Jest to osobiste archiwum, które nie tylko zawiera dokumenty z osiągnięciami zawodowymi czy edukacyjnymi, ale także mogą być w nim zawarte np. przykłady własnych prac czy opracowań autorskich. Co istotne, portfolio zawiera elementy potwierdzające dokonania, którymi mogą być np. referencje, próbki własnej twórczości, pliki video czy też np. linki do stron www, a nie same deklaracje, jak to jest w przypadku zwykłego CV.

Jak wygląda aktualnie sytuacja na rynku pracy w Małopolsce?

Aktualnie bezrobocie w Małopolsce jest rekordowo niskie – w maju 2017 r. w województwie zarejestrowanych było 86 817 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 6 proc.Warto zaznaczyć, że poziom bezrobocia jest mocno zróżnicowany w zależności od powiatu. Najwyższe bezrobocie jest w powiecie dąbrowskim i wynosi 12,7 proc., najniższe – w mieście Kraków (3,3 proc.).

W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od maja 2016 r. do maja 2017) bezrobocie w województwie zmniejszyło się o 21 proc. Skala spadków wyniosła od 10 proc. w powiatach krakowskim i tatrzańskim do 32 proc. w myślenickim.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...