11 mln na remont internatu w Gumniskach
access_time 2017-08-29 06:15:00
Umowę na blisko 11 milionów złotych na remont byłego internatu w Parku Sanguszków podpisano z wykonawcą robót. W budynku powstanie pensjonat prowadzony przez osoby niepełnosprawne działający w ramach Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. W zakładzie zatrudnienie znajdzie w sumie blisko 60 osób, z czego ponad 40 to osoby z niepełną sprawnością. Prace mają ruszyć we wrześniu - informuje magistrat.

Placówka będzie zajmowała 3/4 powierzchni kompleksu trzech połączonych ze sobą budynków przy ul. Sanguszków 28 w otoczeniu parku. Na parterze przewidziano hol główny, recepcje, restauracje, zaplecze socjalne, magazyn, kuchnie, zmywalnie, pokoje przeznaczone na rehabilitację, łazienki oraz pokoje hotelowe. Na I piętrze budynku będzie znajdowała się sala konferencyjna, magazyn, gabinet lekarski, część administracyjna i socjalna oraz pokoje hotelowe. W piwnicach zaplanowano magazyny, chłodnie, obieralnię warzyw i owoców, pracownię remontowo-porządkową, pralnię hotelową, garaż, szatnię personelu, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, saunę, grotę solną i toalety.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne przygotowują się do osiągnięcia kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zadaniem pracowników ZAZu w Parku Sanguszków będzie prowadzenie ogólnodostępnego hotelu z restauracją. Wszystkie pomieszczenia będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełną sprawnością narządu ruchu, wzroku i słuchu.

W działalności restauracji przewidziano także usługi cateringowe. W ofercie pensjonatu będzie organizowanie przyjęć okolicznościowych, konferencji czy obsługa imprez plenerowych. W ZAZ prowadzona będzie także specjalistyczna rehabilitacja oraz zabiegi lecznicze i regeneracyjne. Dodatkowo pracownicy zakładu będą wykonywać prace porządkowo - ogrodnicze i drobne prace remontowe na zlecenie.              

Miasto stara się o dofinansowanie do projektu związanego z rewitalizacją budynku byłego internatu, która ma wynieść ponad 14 milinów złotych. Ewentualne wsparcie pokryje koszt remontu w około 70 procentach. Dodatkowo miasto złożyło wniosek na realizację innego projektu Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, którego wartość to ponad 6 milionów złotych.

Weźmie w nim udział ponad 200 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Dla wszystkich uczestników zostanie opracowany indywidualny plan działania, co pozwoli objąć każdego z nich kompleksowym wsparciem uwzględniającym różne formy pomocy.

Dla uczestników planuje się zorganizowanie szeroko pojętej edukacji zawodowej, staży, poradnictwa, treningu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego i pośredniczenie w zatrudnieniu z ważnym elementem analizy rynku pracy, edukacji i wsparcia dla pracodawców. Część osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Miasto podpisało już umowę na ponad 7,5 mln złotych na utworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Tarnowie, które znajdować się będzie w pozostałej części budynku. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się tutaj.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A